Öykü ve deneme kitapları üstüne

Öykü ve deneme kitapları üstüne:

Adnan YÜCEL, "Erendiz Atasü ile Söyleşi",Sanat Edebiyat'81, 21,21-23, Şubat 1983
Ahmet YILDIZ, "Kadın Yazarlarımız Cinsellik Temasından Niçin Ürküyor", Bağımsız, 15, s. 46-47, 3-9 mayıs 2013: Yıllar Geçerken Hayat ve Roman'a değiniliyor.
Alev ÖNDER, " Kızıl Kale Adlı Öykü Kitabında Toplumsal Cinsiyet": Bknz. Akademik Çalışmalar
Ali CENGİZKAN, "Taş Üstüne Gül Oyması", Adam Öykü,15, s. 158-9, Nisan 1998
Alper AKÇAM, "Saldırganı Hoş Tutmak", Cumhuriyet Kitap, 1362, s. 4-5, 24 Mart 2016: SALDIRGANI HOŞ TUTMAK’ taki siyasal denemeler üzerine inceleme
Asalet ERTEN, "Erendiz Atasü'nün 'Harput'ta Var Bir Kilise' Öyküsünü Çevirirken", Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 10, s. 51-55, Aralık 2000
Ayla KUTLU, "Bir Kitabı Okurken Bir Yazarı Görmek",Cumhuriyet Kitap, 624, s. 12-13, 3 Ocak 2002: KADINLIĞIM, YAZARLIĞIM, YURDUM üstüne inceleme
Ayla KUTLU, "Duyarlı ve Nitelikli", Cumhuriyet Kitap, 977, s. 22-23, 6 Kasım 2008: Yazar Ayla Kutlu, İncir Ağacının Ölümü hikayelerini değerlendirirken, özellikle Beyaz Fil, Operada Bir Gece, Özlemek ve Torun adlı hikayelerin üstünde duruyor:
"Bu iki hikaye (Beyaz Fil ve Operada Bir Gece) de, altını kalın çizgiyle çizmek istiyorum, sanatçı hikayeleri. . . . Okura zengin duygu düğümleri ve çözümleri sunuyor. Vurgulanmamış bir güç olarak hikayelerin arka planlarında okura, sanatçı benmerkezciliğini sürekli hatırlatarak, ama sözle belirlenmiş bir değerlendirme yapmayarak, insanı çok etkileyen bir atmosfer yaratıyor. "
Ayten SÜRER, "Erendiz Atasü ile Öykü, Kadınlar ve Feminizm Üzerine Söyleşi", Saçak, 50, s. 47-49, Mart 1988
Ayten SÜRER, "Yazarın Yaşantısı da Malzemesidir", Cumhuriyet Kitap, 407, s. 10-11, 4 Aralık, 1997: TAŞ ÜSTÜNE GÜL OYMASI, ONUNLA GÜZELDİM, KADINLAR DA VARDIR üzerine yazarla söyleşi
Beatrix CANER, "Sosyal Duruşu Olan Bir Yazar: Erendiz Atasü", Gösteri, 284, s. 31, Ekim
Berat ALANYALI, "Ruh iklimleri: 'Kapıcı Zebercet'in Önlenemeyen Yükselişi' Üzerine"Öykü Teknesi, 6,, s. 16-18, Kasım-Aralık, 2008: İncir Ağacının Ölümü kitabındaki Kapıcı Zebercet'in…. Öyküsünün çözümlenmesi:
". . . öykünün kadın bakış açısından yoksun olduğun kim söyleyebilir ? Hem öyle bir bakış, öyle bir dil ki, tek tek bireyler üzerinden değil; toptan yeriyor eril yapıyı. Şiddetle erillik özdeşleştiriliyor öyküde ve şiddetin gelenekle bağı kuruluyor! Erilliği yapısında taşıyan kurumlarıyla toplum da tarih de payını alıyor bu eleştiriden. "
Buket UZUNER, "Direnmek ya da Boyun Eğmek", Cumhuriyet Kitap, 161, s. 6, 25 Mart 1993: ONUNLA GÜZELDİM üzerine
Burak ATABAY, ‘’Edebiyat Ne İşe Yarar’’ , Birgün, 3 Eylül 2019: ‘’Şairin Ölümü’’ ve ‘’Türk Romanında Bir Gezinti’’ üstüne
Canan KORYÜREK, "Yaratma Ateşi Küllenmemişler Hep Yazacaktır", Cumhuriyet Kitap, 577, s. 6-7, 8 Mart 2001: BENİM YAZARLARIM üstüne yazarla söyleşi
Canan KORYÜREK, "Mutlu Anlar", Cumhuriyet Kitap,1064, s. 8, 8 Temmuz 2010
Cumhuriyet Ankara, "Belleksiz Bir toplum Haline Geliyoruz", Cumhuriyet Ankara, 212, s. 16, 25 Temmuz 2008: Yazarla Ankara ve Düşünce Sefaletinin kıskacında adlı deneme kitabı üstüne söyleşi
Çağlar DEMİRBAĞ, "Bir Ağaç Niye Ölür?", Radikal Kitap, 380, s. 8, 27 Haziran 2008: İncir Ağacının Ölümü üstüne değerlendirme
Deniz Burak BAYRAK, ‘’Edebiyatta Gezintiye Davet’’, Birgün, 8 Ağustos, 2019; http://www.haber.birgün.net :’’Türk Romanında Bir Gezinti’’ üstüne
Deniz ANTEPOĞLU, "Yola Düşüren Öyküler", Aydınlık Kitap, 49, s. 7, 1 Şubat 2013: TAŞ ÜSTÜNE GÜL OYMASI üzerine
Dilek DİRENÇ, " Bir Yazar Geçmişe Bakarken:Kuşaktan Kuşağa Kadınlar", Tarih ve Toplum, 35(207), s. 13-18, Mart 2001: LANETLİLER’ deki Arda Kalan öyküsünün ve DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ romanının, kadınların alternatif tarihi - edebi metin ilişkisi açısından kıyaslamalı olarak incelenmesi
Dilek DİRENÇ, "Hep Yaşayan Söze Methiye: Taş Üstüne Gül Oyması" 4. Didim Uluslararası Sanat Edebiyat Günleri, 17-18 Ağustos 2007; Akköy Kültür-Sanat-Edebiyat Dergisi, 8(44), s. 10-14, Eylül-Ekim 2007
Dilek DİRENÇ, "Erendiz Atasü'den Yaşlılığa dair Öyküler:HAYATIN EN MUTLU AN'I üstüne inceleme" Varlık, 112479 2011/06, s. 62-7, Haziran 2011
Dilek DOLTAŞ, "Kadın-Erkek Eşitliği ve Aşk Kurumları", Varlık, 1045, s. 38-45, Ekim 1994: DULLARA YAS YAKIŞIR'dan kitabın adını taşıyan öykünün ve Madam Butterfly Ölmeyi Redederse öyküsünün, Leyla Erbil ve Nazlı Eray’ın çalışmalarıyla karşılaştırılması; üç yazarın kadın sorunsalına bakışlarındaki benzerlik ve ayrılıkların edebi metne nasıl yansıdığının kıyaslamalı olarak incelenmesi
DÜŞÜN, "Öyküyle İlgili Sorunu Gündelik Yaşamı Sürdürürken Çözüyorum", Düşün, 13, s. 58-60, Nisan 1985: LANETLİLER üzerine yazarla söyleşi
Elif Sedef ÇELİK, "Cumhuriyet Devrimiyle Nefes Alan Feminizm" Aydınlık Kitap, 62, s. 12-13, 3 Mayıs 2013: Yıllar Geçerken Hayat ve Roman üstüne yazarla söyleşi
Elif Şahin HAMİDİ, "An'ın Mutluluğudur Bir Ömür Boyu Süren", Remzi Kitabevi Kitap Gazetesi,56, s. 6: HAYATIN EN MUTLU AN'I üstüne
Eray AK, ‘’Gri Bulutlarla Örtülü Bir Dünya’’ , Kitap Sever dergisi, 23, s.12, 15 Ağustos 2019 : ‘’Şairin Ölümü’’ üstüne
Esin BOZDEMİR: "Taş üstünde Gül Oyması’ ile Zamanda Yolculuğa Çıkmak"
Ezgi YAMAN, Erkan YILMAZ. ‘’Erendiz Atasü ile Söyleşi’’,www.haber.sol.org.tr, 21, 02,20
Fatih SAKALLI, "Erendiz Atasü’den Bir Durum Hikayesi: Kısa Bir Üzüntü": Bknz: Akademik Çalışmalar
Faruk ŞÜYÜN, "Kadınlar Da Vardır", Varlık, 910, s. 32, Temmuz 1983: Yazarla söyleşi
Feride SABUNCUOĞLU, "Erendiz Atasü’den Anılmaya Değer An'lar", Dünya Kitap, 226, s. 5, 6 Ağustos 2010: HAYATIN EN MUTLU AN'I üstüne
Feyza HEPÇİLİNGİRLER, Öyküyü Okumak, Okur yazar yayınevi, Kasım 2013, s. 131-138: Feyza Hepçilingirler çeşitli yazarların birer öyküsünü incelediği bu kitabının anılan sayfalarını E. Atasü'nün Sessiz Ali öyküsüne ayırmış.
Funda Başak Dörchel, "Bir Şehir Ölürken Kan Kokusu'nda, Hafıza ve Mekan: Bkz. Akademik Çalışmalar bölümü
Füsün ERBULAK, "Onunla Güzeldim ve Erendiz Atasü" ,Varlık, 1016, s. 59-60, Mayıs 1992: ONUNLA GÜZELDİM 'deki öyküler konuları ve yazarın feminizmi açısından inceleniyor.
Gamze AKDEMİR, ‘’Erendiz Atasü’den İki Yeni Kitap :’Şairin Ölümü’ ve ‘Türk Romanında Bir Gezinti’’, Cumhuriyet, 18 Temmuz 2019;
Gamze AKDEMİR, ‘’ ‘Yudum Gurbet Olmasın’, Erendiz Atasü’den Kadın Özgürlüğü ve Aydınlanma Yazıları’’,
Gamze AKDEMİR, "Tadını çıkara çıkara yazdım",Cumhuriyet Kitap, 958, s. 4-5, 26 Haziran 2008: Yazarla İncir Ağacının Ölümü adlı öykü kitabı üstüne söyleşi
Gamze AKDEMİR, "Mazi İçimizde Sürer Gider", Cumhuriyet Kitap, 1060, , s. 4-5, 10 Haziran 2010: HAYATIN EN MUTLU AN'I üstüne yazarla söyleşi
Gamze AKDEMİR, "Cahiliye Salgınından Bakalım Ne Doğacak", Cumhuriyet Kitap, sayı 1314, s. 18-19, 23 Nisan 2015: Yazarla Kızıl Kale üstüne söyleşi
Gülgün ARIGÜMÜŞ, "Dullara Yas Yakışır", Yaba Öykü, 22(53), s. 229, Ocak-Şubat, 1989
Gürsel AYTAÇ, "Erendiz Atasü Örneğinde Eleştirel Deneme", Bkz. Akademik Çalışmalar: İMGELERİN İZİ üzerine
Gürsel AYTAÇ, "İncir Ağacının Ölümü", Varlık, Kitap eki, s. 8-9, Mayıs 2009; ; Edebiyat Yazıları, Phoenix, s. 251-55, Ankara, 2009:
Yazar özellikle Opera'da Bir Gece öyküsünü inceliyor.
Gürsel AYTAÇ, "Erendiz Atasü'nün Denemeleri", Cumhuriyet Kitap, 1015, s. 4, 30 Tem. 2009; Edebiyat Yazıları, Phoenix, s. 313- 320, Ankara, 2009:
Yazar, Erendiz Atasü’nün Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık ve Düşünce Sefaletinin Kıskacında adlı deneme kitaplarını incelemekte.
Gürsel AYTAÇ, "Erendiz Atasü’den Yeni Öyküler", Kurgu, 5 , s. 150, Kasım-Aralık 2010: HAYATIN EN MUTLU AN’I üstüne
Gürsel AYTAÇ, "Erendiz Atasü’den Bir Hayat Muhasebesi: Hayat ve Roman" Cumhuriyet Kitap. 1215, s. 4, 30 mayıs 2013: Yıllar Geçerken Hayat ve Roman üstüne inceleme
Gürsel AYTAÇ, Yaratıcı Yazarların Yaratıcılığı ve Edebiyat Görüşleri, İmge Kitabevi, 2014, s. 43-46: Aytaç, kitabının bu bölümünde, Erendiz Atasü'nün Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum adlı deneme kitabını inceliyor.
Gürsel AYTAÇ, "Erendiz Atasü’nün Yeni Öyküleri", Cumhuriyet Kitap, sayı 1314, s. 19 , 23 Nisan 2015: Kızıl Kale üstüne inceleme
Gülsüm BÜLBÜL, "Özlemek", Öykü Teknesi, 6,, s. 9-10, Kasım-Aralık, 2008: İncir Ağacının Ölümü kitabındaki Özlemek öyküsünün çözümlenmesi:
"Bu öyküde, özlem duygusunun yıllarla birlikte bir kadında nasıl değişime uğradığı öylesine ayrıntılı, ince ve duyarlı anlatıyor ki, tüm kadın ve erkekler bir daha hatırlasın istedim. "
Hüseyin ARIK, "Erendiz Atasü'nün Romancı Gözüyle Kaleme Aldığı Eleştirel İçerikli İnceleme Yazıları", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3/11, s. 44-56, 2010.
İpek Ceylan ÜNALAN, "Tanık Olduklarım", Vatan Kitap, mayıs 2013, s. 49-50: Yazarla Yıllar Geçerken Hayat ve Roman üstüne söyleşi
Irmak ZİLELİ, "Çağımız Edebiyatın Özüyle Çatışıyor", Remzi Kitabevi Kitap Gazetesi, 31, s. 1, 4-5 31 Temmuz 2008: Yazarla İncir Ağacının Ölümü üstüne söyleşi:
"İncir Ağacının Ölümü, toplumsal gerçeklerimizin küçük ölçekli izdüşümleri gibi. . . . Erendiz Atasü'nün öykülerinde toplumsal olaylar ve politik gerçekler öykü mekanına yayılmış bir sis gibi. "
İsmail YILDIZ, "En Mutlu An'dan Solgun Kareler", Radikal Kitap, 16 Temmuz 2010: HAYATIN EN MUTLU AN'I üstüne
İlknur KALAN, "Yazarın Görevi Gerçekliğe Nüfuz Etmek", Aydınlık, 523 , s. 22-23, 27 Temmuz 1997: TAŞ ÜSTÜNE GÜL OYMASI kitabıyla ilgili, yazarla söyleşi
Kaan TURHAN, "Yazmanın Endişesi: Erendiz Atasü", http://www. gercekedebiyat. com/haber-detay/ Yıllar Geçerken Hayat ve Roman üstüne
Kamuran Semra EREN, "Üç İmli Sözcüklerin Öyküsü", Cumhuriyet Kitap, 465, s. 8-9, 14 Ocak 1999: Yazarla UÇU kitabı üstüne söyleşi
Kamuran Semra EREN, "Erendiz Atasü ile 'Benim Yazarlarım' Üstüne", Hürriyet Gösteri, 227, s. 46-47, Nisan 2001: Yazarla BENİM YAZARLARIM' a dair söyleşi
Kamuran Semra EREN, "Mezar Taşı Yazılarının Modern Edebiyat Yapıtlarında Metinlerarasılık Oluşturmasına Bir örnek= Erendiz Atasü'den Taş Üstüne Gül Oyması", Türkiyat Enstitüsü Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2004
Karin KARAKAŞLI: "Ölümcül ve Yaşamsal Fotoğraflar", Milliyet Kitap, s. 22, Temmuz 2008: İncir Ağacının Ölümü üzerine değerlendirme:
"Erendiz Atasü insan hayatının en belirleyici anlarına odaklanıyor. . . Kişinin kendisiyle, ana-kız-torun üçgeninde kuşaklarla, eş-sevgili üzerinden ilişkilerle, 'dost mu düşman mı ?' diye sorduran arkadaşlarla, ülkeyle, düzenle, kainatla hesaplaşması. . . "
Kemal DURMAZ, "Yeni Bir Tür Aşk Üzerine", Edebiyat Dostları, 23-24, s. 9-13, Mart-Nisan 1989: Yazarın DULLARA YAS YAKIŞIR kitabındaki aşka, cinselliğe, kadın özgürlüğüne bakışının tartışılması
Korkut AKIN, "Hüzünlerden Süzülen Umut!", Dünya Kitap, 71, s. 10-11, 5 Eylül 1997: TAŞ ÜSTÜNE GÜL OYMASI ile ilgili inceleme ve yazarla söyleşi
M. Ş. ONARAN, "Erendiz Atasü’den Yorum Öyküleri", Cumhuriyet Kitap, 965, s. 22, 14 Ağustos 2008: İncir Ağacının Ölümü öykülerinin hayatın yorumlanması olarak değerlendirilmesi
M. Ş. ONARAN, "Hayatın En Mutlu An'ı", Cumhuriyet Kitap,1069, s. 22, 12 Ağustos 2010
Miraç Zeynep Özkartal, "Olgunluk Çağının Öyküleri", Milliyet Kültür/Sanat, s. 22, 30 Haziran 2008: Yazarla İncir Ağacının Ölümü üstüne söyleşi
Muzaffer UYGUNER, " 'Kadınlar da Vardır' Üzerine", Aydan Aya de, s. 92-93, Haziran 1984
Muzaffer UYGUNER, "Atasü'nünü Son Öykü Kitabı", Çağdaş Türk Dili, 22, s. 511-12, Aralık 1989: DULLARA YAS YAKIŞIR üstüne
Muzaffer UYGUNER, "Erendiz Atasü'nün Öyküler", Çağdaş Türk Dili, 53, 39-41, Temmuz 1992: ONUNLA GÜZELDİM üzerine
Muzaffer UYGUNER,"Taş Üstüne Gül Oyması", Cumhuriyet Kitap, 392, s. 12, 21 Ağustos, 1997
Nazmi AĞIL, "Taş üstüne Gül Oyması": Bkz. Akademik Çalışmalar bölümü
Nazım YILDIRIM, "Lanetliler", Varlık, 934,s. 28-29, Temmuz 1985
Necati MERT,"Kadınlar Da Vardır", Somut, s. 9, 23 Eylül 1983
Orhan TÜLEYLİOĞLU, "Hayat Geçerken Yazmak", Milliyet Kitap, 91, s. 29, mayıs 2013: Yıllar Geçerken Hayat ve Roman üstüne inceleme
Oya Batum MENTEŞE, "Üç kadın Öykücü ve Üç Dil", Frankofoni, 4, s. 255-62, 1992: Tomris Uyar, Nazlı Eray ve Erendiz Atasü'nün (özellikle DULLARA YAS YAKIŞIR'daki) öykülerinin "ecriture feminene"(kadın biçemi) açısından incelenmesi
Oya BATUM MENTEŞE, "Postmodernizm ve Feminizm Birlikteliği: Angela Carter ve Erendiz Atasü'den Birer Öykü", Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), s. 7-18, Kasım 2011: Yazar, Angela Carter'ın Penetrating to the Heart of the Forest adlı öyküsü ile Erendiz Atasü'nün Madam Buterfly Ölmeyi Red Ederse adlı öyküsünü feminist ve postmodernist edebi ögeler açısından inceliyor.
Özgür ÇAĞLAYAN; ‘’Erendiz Atasü ile Söyleşi’’, Varlık, Kasım 2019, s. 95: ‘’Şairin Ölümü ve ‘’Türk Romanında Bir Gezinti’’ üstüne
Pınar Göksan AKER, "İmgeler Eczacısı Erendiz Atasü ile, Yaşam, Yazın Kitaplar ve 'Uçu' Üzerine", Ankara Kültür Sanat Rehberi, 26, s. 35-46, Ekim 1999: UÇU kitabı üzerine değerlendirme ve yazarla söyleşi
Pınar Göksan AKER,"Erendiz Atasü ile Çağrışımlar Dünyasına ve Geçmişe Bir 'Uçu'ş", A. Ü. Tömer Dil Dergisi, 85, s. 79-86, Kasım 1999: UÇU üzerine değerlendirme ve yazarla söyleşi
Reyhan A. TOPCUOĞLU, "Nerede Durduğumuzu Kavramak için Geçtiğimiz Yolları Görebilmeliyiz. ", Cumhuriyet Kitap, 1215, s. 4-5, 30 Mayıs 2013: Yazarla Yıllar Geçerken Hayat ve Roman üstüne söyleşi
Reyhan YILDIRIM, "Hayatın En Mutlu An'ı", Varlık Kitap Eki,219,s. 8, Ağustos 2010
Sadık ASLANKARA, "Halide Edip'ten Erendiz'e Dişil Öykü", Cumhuriyet Kitap, 1351, s. 26, 7 Ocak 2016: İncelemenin KIZIL KALE'ye ayrılmış ikinci yarısında yazar, Erendiz Atasü'nün bu kitabındaki öykülerinde kadın hayatlarını anlatmaktan öte, özel bir yazınsal dil oluşturarak, tıpkı Halide Edip gibi, "dişil öykü" diye tanımlanabilecek bir öykü türü yaratabildiğini ileri sürüyor.
Sadık ASLANKARA, ‘’Erendiz Atasü; Şairin Ölümü’’, Cumhuriyet Kitap, s.17, 20 Şubat 2020
Selen TOKCAN, "Kadını Yazan Yazar=Erendiz Atasü", Bir Gün, 18 Temmuz 2004: Yazarla Kadınlar da Vardır'ın yeni basımı üstüne söyleşi.
Selim İLERİ, "İçtimai mevki itibariyle. . . ", Zaman, 30 Mayıs 2010: HAYATIN EN MUTLU AN'I üstüne
Selim İLERİ, "Hayat ve Roman. . . " Radikal Kitap, 3 Mayıs 2013, s. 5: Yıllar Geçerken Hayat ve Roman üstüne.
Selim İLERİ, "Hiç Fotoğrafı Yok", Radikal Kitap, 17 Nisan, 2015: Kızıl Kale üstüne
Selim İLERİ, "Atasü'nün Yazarları", Radikal Kitap, sayı 764, s. 5, 6 Kasım 2015
Sennur SEZER, "Kadın Hakları Savunucusu Bir Yazar" Evrensel, 2 Nisan 2015: Kızıl Kale üstüne
Sevda ÇALIŞKAN, "Taş Üstüne Gül Oyması" (İng. ), World Literature Today, Oklohoma,USA, Autumn 1997 issue.
Sevda ÇALIŞKAN, "UÇU (Evanescence) " (İng. ), World Literature Today,73(2), Oklohoma,USA, Spring 1999 issue.
Sevim GÜNGÖREN, "Vakit Geç Değil",Saçak, 33(4), s. 56-58, Mayıs 1984: KADINLAR DA VARDIR üstüne, öykülerin konuları ve yazarın kadın sorunsalına bakışıyla ilgili görüşler
Şahin YILDIRIM, "Birikimden Damıtılmış Yazılar", Cumhuriyet Kitap, 744, 20 Mayıs 2004: KAVRAM VE SLOGAN üstüne
Şahin YILDIRIM, "Soyut Bir Yolculuk", Cumhuriyet Kitap, 722, 18 Aralık 2003; Cumhuriyet Kitap, 731, 19 Şubat 2004: İMGELERİN İZİ üstüne
Şahin YILDIRIM, "Öykü Bir Tomurcuk Patlaması gibi Doğar", Dünya Kitap, 226 s. 6-8, 6 Ağustos 2010:HAYATIN EN MUTLU AN'I üstüne yazarla söyleşi
Tarık GÜNEY, "Taş Üstüne Gül Oyması" ,Öykü Teknesi, 6, , s. 19, Kasım-Aralık, 2008: Taş Üstüne Gül Oyması kitabına adını veren öykünün çözümlenmesi
Talat HALMAN, "Onunla Güzeldim"(İng. ), World Literature Today,Oklohoma, spring 1993 issue; Talat Halman "Yaralanmaya Açık Kişilikler" (Türkçe çev. ), Cumhuriyet Kitap, 205 , s. 5, 27 Ocak, 1994
Tomris UYAR, "Lanetliler", Yeni Gündem,18, s. 38, 16-31 Mart 1985
Ufuk AYDIN, "Yazarın Öyküdeki Parmağı", Remzi Kitap Gazetesi, ağustos 2015: Kızıl Kale üstüne
Ülkü YALIM, " Adı Hüzün Veren Kitap", çağdaş Türk Dili, 14, s. 88-89,Nisan 1989: DULLARA YAS YAKIŞIR üstüne