Öykü ve deneme kitapları üstüne

Öykü ve deneme kitapları üstüne:

 

AĞIL, Nazmi;  "Taş üstüne Gül Oyması" 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 Mayıs 2012: "Taş Üstüne Gül Oyması" öyküsünün "ekphrasis" (sanat yapıtını sözlü/yazılı dille betimleme) geleneği içinde irdelenmesi ve öykü yazarının sanata bir emek süreci olarak yaklaştığının vurgulanması, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 105-115

 

AK, Eray; ‘’Gri Bulutlarla Örtülü Bir Dünya’’ , Kitap Sever dergisi, 23, s.12, 15 Ağustos 2019 : ‘’Şairin Ölümü’’ üstüne

 

AKÇAM, Alper; "Saldırganı Hoş Tutmak", Cumhuriyet Kitap, 1362, s. 4-5, 24 Mart 2016: Kitaptaki siyasal denemeler üzerine inceleme

 

AKDEMİR, Gamze; ‘’Erendiz Atasü’den İki Yeni Kitap :’Şairin Ölümü’ ve ‘Türk Romanında Bir Gezinti’’, Cumhuriyet, 18 Temmuz 2019

 

AKDEMİR, Gamze; ‘’ ‘Yudum Gurbet Olmasın’, Erendiz Atasü’den Kadın Özgürlüğü ve Aydınlanma Yazıları’’, Cumhuriyet Kitap, 31 Aralık 2019

 

AKDEMİR, Gamze; "Tadını çıkara çıkara yazdım",Cumhuriyet Kitap, 958, s. 4-5, 26 Haziran 2008: Yazarla İncir Ağacının Ölümü adlı öykü kitabı üstüne söyleşi

 

AKDEMİR, Gamze; "Mazi İçimizde Sürer Gider", Cumhuriyet Kitap, 1060, , s. 4-5, 10 Haziran 2010: HAYATIN EN MUTLU AN'I üstüne yazarla söyleşi

 

AKDEMİR, Gamze;  "Cahiliye Salgınından Bakalım Ne Doğacak", Cumhuriyet Kitap, sayı 1314, s. 18-19, 23 Nisan 2015: Yazarla Kızıl Kale üstüne söyleşi

 

AKER, Pınar Göksan; "İmgeler Eczacısı Erendiz Atasü ile, Yaşam, Yazın Kitaplar ve 'Uçu' Üzerine", Ankara Kültür Sanat Rehberi, 26, s. 35-46, Ekim 1999: UÇU kitabı üzerine değerlendirme ve yazarla söyleşi

 

AKER, Pınar Göksan;"Erendiz Atasü ile Çağrışımlar Dünyasına ve Geçmişe Bir 'Uçu'ş", A. Ü. Tömer Dil Dergisi, 85, s. 79-86, Kasım 1999: UÇU üzerine değerlendirme ve yazarla söyleşi

 

AKIN, Korkut; "Hüzünlerden Süzülen Umut!", Dünya Kitap, 71, s. 10-11, 5 Eylül 1997: TAŞ ÜSTÜNE GÜL OYMASI ile ilgili inceleme ve yazarla söyleşi

 

ALANYALI, Berat; "Ruh iklimleri: 'Kapıcı Zebercet'in Önlenemeyen Yükselişi' Üzerine"Öykü Teknesi, 6,, s. 16-18, Kasım-Aralık, 2008: İncir Ağacının Ölümü kitabındaki Kapıcı Zebercet'in…. Öyküsünün çözümlenmesi: ". . . öykünün kadın bakış açısından yoksun olduğun kim söyleyebilir ? Hem öyle bir bakış, öyle bir dil ki, tek tek bireyler üzerinden değil; toptan yeriyor eril yapıyı. Şiddetle erillik özdeşleştiriliyor öyküde ve şiddetin gelenekle bağı kuruluyor! Erilliği yapısında taşıyan kurumlarıyla toplum da tarih de payını alıyor bu eleştiriden."

 

ANTEPOĞLU, Deniz; "Yola Düşüren Öyküler", Aydınlık Kitap, 49, s. 7, 1 Şubat 2013: TAŞ ÜSTÜNE GÜL OYMASI üzerine

 

ASLANKARA, Sadık; "Halide Edip'ten Erendiz'e Dişil Öykü", Cumhuriyet Kitap, 1351, s. 26, 7 Ocak 2016: İncelemenin KIZIL KALE'ye ayrılmış ikinci yarısında yazar, Erendiz Atasü'nün bu kitabındaki öykülerinde kadın hayatlarını anlatmaktan öte, özel bir yazınsal dil oluşturarak, tıpkı Halide Edip gibi, "dişil öykü" diye tanımlanabilecek bir öykü türü yaratabildiğini ileri sürüyor.

 

ASLANKARA, Sadık; ’Edebiyat Emek Harmanı’’, Cumhuriyet Kitap Dergisi, 8 Temmuz 2021: Yazar, kitaplar üstüne kaleme alınmış yapıtları, bu arada Türk Romanında bir Gezinti’yi büyük emek ürünleri olarak değerlendiriyor.

 

ASLANKARA, Sadık; ‘’Erendiz Atasü; Şairin Ölümü’’, Cumhuriyet Kitap, s.17, 20 Şubat 2020

 

ARIGÜMÜŞ, Gülgün; "Dullara Yas Yakışır", Yaba Öykü, 22(53), s. 229, Ocak-Şubat, 1989

 

ARIK, Hüseyin; "Erendiz Atasü'nün Romancı Gözüyle Kaleme Aldığı Eleştirel İçerikli İnceleme Yazıları", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3/11, s. 44-56, 2010.

 

ATABAY, Burak; ‘’Edebiyat Ne İşe Yarar’’ , Birgün, 3 Eylül 2019: ‘’Şairin Ölümü’’ ve ‘’Türk Romanında Bir Gezinti’’ üstüne

 

AYDIN, Ufuk; "Yazarın Öyküdeki Parmağı", Remzi Kitap Gazetesi, ağustos 2015: Kızıl Kale üstüne

 

AYTAÇ, Gürsel; "Erendiz Atasü Örneğinde Eleştirel Deneme", Bursa Edebiyat Günleri, Nisan 2004: İMGELERİN İZİ üzerine

 

AYTAÇ, Gürsel; "İncir Ağacının Ölümü", Varlık, Kitap eki, s. 8-9, Mayıs 2009; ; Edebiyat Yazıları, Phoenix, s. 251-55, Ankara, 2009: Yazar özellikle Opera'da Bir Gece öyküsünü inceliyor.

 

AYTAÇ, Gürsel; "Erendiz Atasü'nün Denemeleri", Cumhuriyet Kitap, 1015, s. 4, 30 Tem. 2009; Edebiyat Yazıları, Phoenix, s. 313- 320, Ankara, 2009: Yazar, Erendiz Atasü’nün Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık ve Düşünce Sefaletinin Kıskacında adlı deneme kitaplarını incelemekte.

 

AYTAÇ, Gürsel; "Erendiz Atasü’den Yeni Öyküler", Kurgu, 5 , s. 150, Kasım-Aralık 2010: HAYATIN EN MUTLU AN’I üstüne

 

AYTAÇ, Gürsel; "Erendiz Atasü’den Bir Hayat Muhasebesi: Hayat ve Roman" Cumhuriyet Kitap. 1215, s. 4, 30 mayıs 2013: Yıllar Geçerken Hayat ve Roman üstüne inceleme

 

AYTAÇ, Gürsel; Yaratıcı Yazarların Yaratıcılığı ve Edebiyat Görüşleri, İmge Kitabevi, 2014, s. 43-46: Aytaç, kitabının bu bölümünde, Erendiz Atasü'nün Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum adlı deneme kitabını inceliyor.

 

AYTAÇ, Gürsel; "Erendiz Atasü’nün Yeni Öyküleri", Cumhuriyet Kitap, sayı 1314, s. 19 , 23 Nisan 2015: Kızıl Kale üstüne inceleme

 

BAYRAK, Deniz Burak; ‘’Edebiyatta Gezintiye Davet’’, Birgün, 8 Ağustos, 2019; ’’Türk Romanında Bir Gezinti’’ üstüne

 

BAYRAK, Deniz Burak; ‘’Erendiz Atasü’nün Yaktığı Kıvılcım’’, Birgün Kitap, 18 Haz.- 15 Tem., s. 24 : Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum üstüne

 

BOZDEMİR, Esin; "Taş üstünde Gül Oyması’ ile Zamanda Yolculuğa Çıkmak", izlerveyansimalar.blogspot.com, 18 Ocak 2016

 

BÜLBÜL, Gülsüm; "Özlemek", Öykü Teknesi, 6,, s. 9-10, Kasım-Aralık, 2008: İncir Ağacının Ölümü kitabındaki Özlemek öyküsünün çözümlenmesi: "Bu öyküde, özlem duygusunun yıllarla birlikte bir kadında nasıl değişime uğradığı öylesine ayrıntılı, ince ve duyarlı anlatıyor ki, tüm kadın ve erkekler bir daha hatırlasın istedim. "

 

CANER, Beatrix; "Sosyal Duruşu Olan Bir Yazar: Erendiz Atasü", Hürriyet Gösteri, 284, s. 31, Ekim 2006

 

CENGİZKAN, Ali; "Taş Üstüne Gül Oyması", Adam Öykü,15, s. 158-9, Nisan 1998

 

Cumhuriyet Ankara; "Belleksiz Bir toplum Haline Geliyoruz", Cumhuriyet Ankara, 212, s. 16, 25 Temmuz 2008: Yazarla Ankara ve Düşünce Sefaletinin kıskacında adlı deneme kitabı üstüne söyleşi

 

ÇAĞLAYAN, Özgür; ‘’Erendiz Atasü ile Söyleşi’’, Varlık, Kasım 2019, s. 95: ‘’Şairin Ölümü ve ‘’Türk Romanında Bir Gezinti’’ üstüne

 

ÇALIŞKAN, Sevda; "Taş Üstüne Gül Oyması" (İng. ), World Literature Today, Oklohoma,USA, Autumn 1997 issue.

 

ÇALIŞKAN, Sevda; "UÇU (Evanescence) " (İng. ), World Literature Today,73(2), Oklohoma,USA, Spring 1999 issue.

 

ÇELİK, Elif Sedef; "Cumhuriyet Devrimiyle Nefes Alan Feminizm" Aydınlık Kitap, 62, s. 12-13, 3 Mayıs 2013: Yıllar Geçerken Hayat ve Roman üstüne yazarla söyleşi

 

DEMİRBAĞ, Çağlar; "Bir Ağaç Niye Ölür?", Radikal Kitap, 380, s. 8, 27 Haziran 2008: İncir Ağacının Ölümü üstüne değerlendirme

 

DİRENÇ, Dilek; " Bir Yazar Geçmişe Bakarken:Kuşaktan Kuşağa Kadınlar", Tarih ve Toplum, 35(207), s. 13-18, Mart 2001: LANETLİLER’ deki Arda Kalan öyküsünün ve DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ romanının, kadınların alternatif tarihi - edebi metin ilişkisi açısından kıyaslamalı olarak incelenmesi

 

DİRENÇ, Dilek; "Hep Yaşayan Söze Methiye: Taş Üstüne Gül Oyması" 4. Didim Uluslararası Sanat Edebiyat Günleri, 17-18 Ağustos 2007; Akköy Kültür-Sanat-Edebiyat Dergisi, 8(44), s. 10-14, Eylül-Ekim 2007

 

DİRENÇ, Dilek; "Erendiz Atasü'den Yaşlılığa dair Öyküler:HAYATIN EN MUTLU AN'I üstüne inceleme" Varlık, 112479 2011/06, s. 62-7, Haziran 2011

 

DOLTAŞ, Dilek; "Kadın-Erkek Eşitliği ve Aşk Kurumları", Varlık, 1045, s. 38-45, Ekim 1994: DULLARA YAS YAKIŞIR'dan kitabın adını taşıyan öykünün ve Madam Butterfly Ölmeyi Redederse öyküsünün, Leyla Erbil ve Nazlı Eray’ın çalışmalarıyla karşılaştırılması; üç yazarın kadın sorunsalına bakışlarındaki benzerlik ve ayrılıkların edebi metne nasıl yansıdığının kıyaslamalı olarak incelenmesi

 

DÖRCHEL, Funda Başak; "Bir Şehir Ölürken Kan Kokusu'nda, Hafıza ve Mekan”, 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012: Atasü'nün Kan Kokusu adlı öyküsündeki Ankara şehrine yaklaşımın, Walter Benjamin'in Pasajlar'ındaki Paris izleğiyle karşılaştırılması. Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 223-236

 

DURMAZ, Kemal; "Yeni Bir Tür Aşk Üzerine", Edebiyat Dostları, 23-24, s. 9-13, Mart-Nisan 1989: Yazarın DULLARA YAS YAKIŞIR kitabındaki aşka, cinselliğe, kadın özgürlüğüne bakışının tartışılması

 

DÜŞÜN, "Öyküyle İlgili Sorunu Gündelik Yaşamı Sürdürürken Çözüyorum", Düşün, 13, s. 58-60, Nisan 1985: LANETLİLER üzerine yazarla söyleşi.

 

ERBULAK, Füsün; "Onunla Güzeldim ve Erendiz Atasü" ,Varlık, 1016, s. 59-60, Mayıs 1992: ONUNLA GÜZELDİM 'deki öyküler konuları ve yazarın feminizmi açısından inceleniyor.

 

EREN, Kamuran Semra; "Üç İmli Sözcüklerin Öyküsü", Cumhuriyet Kitap, 465, s. 8-9, 14 Ocak 1999: Yazarla UÇU kitabı üstüne söyleşi

 

EREN, Kamuran Semra; "Erendiz Atasü ile 'Benim Yazarlarım' Üstüne", Hürriyet Gösteri, 227, s. 46-47, Nisan 2001: Yazarla BENİM YAZARLARIM' a dair söyleşi

 

EREN, Kamuran Semra; "Mezar Taşı Yazılarının Modern Edebiyat Yapıtlarında Metinlerarasılık Oluşturmasına Bir örnek: Erendiz Atasü'den Taş Üstüne Gül Oyması", Türkiyat Enstitüsü Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2004

 

ERTEN, Asalet; "Erendiz Atasü'nün 'Harput'ta Var Bir Kilise' Öyküsünü Çevirirken", Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 10, s. 51-55, Aralık 2000

 

GÜNGÖREN, Sevim; "Vakit Geç Değil",Saçak, 33(4), s. 56-58, Mayıs 1984: KADINLAR DA VARDIR üstüne, öykülerin konuları ve yazarın kadın sorunsalına bakışıyla ilgili görüşler

 

GÜNEY, Tarık; "Taş Üstüne Gül Oyması" ,Öykü Teknesi, 6, , s. 19, Kasım-Aralık, 2008: Taş Üstüne Gül Oyması kitabına adını veren öykünün çözümlenmesi

 

HALMAN, Talat; "Onunla Güzeldim"(İng. ), World Literature Today,Oklohoma, spring 1993 issue; Talat Halman "Yaralanmaya Açık Kişilikler" (Türkçe çev. ), Cumhuriyet Kitap, 205 , s. 5, 27 Ocak, 1994

 

HAMİDİ, Elif Şahin; "An'ın Mutluluğudur Bir Ömür Boyu Süren", Remzi Kitabevi Kitap Gazetesi,56, s. 6: HAYATIN EN MUTLU AN'I üstüne

 

HEPÇİLİNGİRLER, Feyza; Öyküyü Okumak, Okur yazar yayınevi, Kasım 2013, s. 131-138: Feyza Hepçilingirler çeşitli yazarların birer öyküsünü incelediği bu kitabının anılan sayfalarını E. Atasü'nün Sessiz Ali öyküsüne ayırmış.

 

İLERİ, Selim; "İçtimai mevki itibariyle. . . ", Zaman, 30 Mayıs 2010: HAYATIN EN MUTLU AN'I üstüne

 

İLERİ, Selim; "Hayat ve Roman. . . " Radikal Kitap, 3 Mayıs 2013, s. 5: Yıllar Geçerken Hayat ve Roman üstüne.

 

İLERİ, Selim; "Hiç Fotoğrafı Yok", Radikal Kitap, 17 Nisan, 2015: Kızıl Kale üstüne

 

İLERİ, Selim; "Atasü'nün Yazarları", Radikal Kitap, sayı 764, s. 5, 6 Kasım 2015

 

İLERİ, Selim; ‘’Yaz Biterken’’, Milliyet Sanat, Eylül 2019, s.104-105 : ‘’Kuşakdaşım Erendiz Atasü tam bir iz sürücü…. Kıran kırana iç hesaplaşmalardan, uçsuz bucaksız çıkmazlardan söz eden, her biri yürek çırpıntısı hikayeler…’’ : Şairin Ölümü üstüne.

 

İLERİ, Selim; ’Yaz Biterken’’, Miliyet Sanat, Eylül 2019, s. 104-105 : ‘’Başkalarının eserleri üstünde kafa yormak… kılavuz niteliğinden bir eser..’’ : Türk Romanında Bir Gezinti için

 

KALAN, İlknur; "Yazarın Görevi Gerçekliğe Nüfuz Etmek", Aydınlık, 523 , s. 22-23, 27 Temmuz 1997: TAŞ ÜSTÜNE GÜL OYMASI kitabıyla ilgili, yazarla söyleşi

 

KARAKAŞLI, Karin; "Ölümcül ve Yaşamsal Fotoğraflar", Milliyet Kitap, s. 22, Temmuz 2008: İncir Ağacının Ölümü üzerine değerlendirme: "Erendiz Atasü insan hayatının en belirleyici anlarına odaklanıyor. . . Kişinin kendisiyle, ana-kız-torun üçgeninde kuşaklarla, eş-sevgili üzerinden ilişkilerle, 'dost mu düşman mı ?' diye sorduran arkadaşlarla, ülkeyle, düzenle, kainatla hesaplaşması. . . "

 

KORYÜREK, Ceylan; "Yaratma Ateşi Küllenmemişler Hep Yazacaktır", Cumhuriyet Kitap, 577, s. 6-7, 8 Mart 2001: BENİM YAZARLARIM üstüne yazarla söyleşi

 

KORYÜREK, Ceylan; "Mutlu Anlar", Cumhuriyet Kitap,1064, s. 8, 8 Temmuz 2010
Cumhuriyet Ankara : “Hayatın en mutlu an'ı” üstüne

 

KUTLU, Ayla; "Bir Kitabı Okurken Bir Yazarı Görmek",Cumhuriyet Kitap, 624, s. 12-13, 3 Ocak 2002: KADINLIĞIM, YAZARLIĞIM, YURDUM üstüne inceleme

 

KUTLU, Ayla; "Duyarlı ve Nitelikli", Cumhuriyet Kitap, 977, s. 22-23, 6 Kasım 2008: Yazar Ayla Kutlu, İncir Ağacının Ölümü hikayelerini değerlendirirken, özellikle Beyaz Fil, Operada Bir Gece, Özlemek ve Torun adlı hikayelerin üstünde duruyor: "Bu iki hikaye (Beyaz Fil ve Operada Bir Gece) de, altını kalın çizgiyle çizmek istiyorum, sanatçı hikayeleri. . . . Okura zengin duygu düğümleri ve çözümleri sunuyor. Vurgulanmamış bir güç olarak hikayelerin arka planlarında okura, sanatçı benmerkezciliğini sürekli hatırlatarak, ama sözle belirlenmiş bir değerlendirme yapmayarak, insanı çok etkileyen bir atmosfer yaratıyor. "

 

MENTEŞE, Oya Batum; "Üç kadın Öykücü ve Üç Dil", Frankofoni, 4, s. 255-62, 1992: Tomris Uyar, Nazlı Eray ve Erendiz Atasü'nün (özellikle DULLARA YAS YAKIŞIR'daki) öykülerinin "ecriture feminene"(kadın biçemi) açısından incelenmesi

 

MENTEŞE, Oya Batum; "Postmodernizm ve Feminizm Birlikteliği: Angela Carter ve Erendiz Atasü'den Birer Öykü", Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), s. 7-18, Kasım 2011: Yazar, Angela Carter'ın Penetrating to the Heart of the Forest adlı öyküsü ile Erendiz Atasü'nün Madam Buterfly Ölmeyi Red Ederse adlı öyküsünü feminist ve postmodernist edebi ögeler açısından inceliyor.

 

MERT, Necati; "Kadınlar Da Vardır", Somut, s. 9, 23 Eylül 1983

 

ONARAN, Mustafa Şerif; "Erendiz Atasü’den Yorum Öyküleri", Cumhuriyet Kitap, 965, s. 22, 14 Ağustos 2008: İncir Ağacının Ölümü öykülerinin hayatın yorumlanması olarak değerlendirilmesi

 

ONARAN, Mustafa Şerif; "Hayatın En Mutlu An'ı", Cumhuriyet Kitap,1069, s. 22, 12 Ağustos 2010

 

ÖNDER, Alev;  Eleştiri Kuramları ve Metin Tahlilleri, ‘’Feminist Kuram, Erendiz Atasü’nün ‘Kadınlar da Vardır’ Adlı Öyküsü Üzerine Bir İnceleme, DBY yayınları, İstanbul, 2021, s.317-350

 

ÖNDER, Alev;  " Kızıl Kale Adlı Öykü Kitabında Toplumsal Cinsiyet": "Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarında Bilgi Birikimi ve Politika", Uluslararası semp. , ODTU, 9-12 Ekim 2015: Öykülerdeki, toplumsal cinsiyetçiliği eleştiren imgelerin incelenmesi, ODTÜ, 9-10 Ekim 2015

 

ÖZKARTAL, Miraç Zeynep; "Olgunluk Çağının Öyküleri", Milliyet Kültür/Sanat, s. 22, 30 Haziran 2008: Yazarla İncir Ağacının Ölümü üstüne söyleşi

 

PARLAK, Gül; ‘’Gerçekten Çok Çileli ve Emek Yoğun bir Eylemdir Yazmak’’, Yeni Adana, s.2, 20 Ağustos 2021, www.yeniadana.net : Şairin Ölümü üstüne röportaj

 

SABUNCUOĞLU, Feride; "Erendiz Atasü’den Anılmaya Değer An'lar", Dünya Kitap, 226, s. 5, 6 Ağustos 2010: HAYATIN EN MUTLU AN'I üstüne

 

SAKALLI, Fatih; "Erendiz Atasü’den Bir Durum Hikayesi: Kısa Bir Üzüntü" Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi (Giresun Üniversitesi), Sonbahar, 2016, s. 89-98 ; Yaşayan Hikayemiz, ed. Necati Tonga, Kesit Yayınları,İst. , 2016

 

SEZER, Sennur; "Kadın Hakları Savunucusu Bir Yazar" Evrensel, 2 Nisan 2015: Kızıl Kale üstüne

 

SÜRER, Ayten; "Erendiz Atasü ile Öykü, Kadınlar ve Feminizm Üzerine Söyleşi", Saçak, 50, s. 47-49, Mart 1988

 

SÜRER, Ayten; "Yazarın Yaşantısı da Malzemesidir", Cumhuriyet Kitap, 407, s. 10-11, 4 Aralık, 1997: TAŞ ÜSTÜNE GÜL OYMASI, ONUNLA GÜZELDİM, KADINLAR DA VARDIR üzerine yazarla söyleşi

 

ŞÜYÜN, Faruk; "Kadınlar Da Vardır", Varlık, 910, s. 32, Temmuz 1983: Yazarla söyleşi

 

TOKCAN, Selen; "Kadını Yazan Yazar=Erendiz Atasü", Bir Gün, 18 Temmuz 2004: Yazarla Kadınlar da Vardır'ın yeni basımı üstüne söyleşi.

 

TOPCUOĞLU, Reyhan A.; "Nerede Durduğumuzu Kavramak için Geçtiğimiz Yolları Görebilmeliyiz. ", Cumhuriyet Kitap, 1215, s. 4-5, 30 Mayıs 2013: Yazarla Yıllar Geçerken Hayat ve Roman üstüne söyleşi

 

TURHAN, Kaan; "Yazmanın Endişesi: Erendiz Atasü", gercekedebiyat.com : Yıllar Geçerken Hayat ve Roman üstüne

 

TÜLEYLİOĞLU, Orhan; "Hayat Geçerken Yazmak", Milliyet Kitap, 91, s. 29, mayıs 2013: Yıllar Geçerken Hayat ve Roman üstüne inceleme

 

UYAR, Tomris; "Lanetliler", Yeni Gündem,18, s. 38, 16-31 Mart 1985

 

UYGUNER, Muzaffer; " 'Kadınlar da Vardır' Üzerine", Aydan Aya de, s. 92-93, Haziran 1984

 

UYGUNER, Muzaffer; "Atasü'nünü Son Öykü Kitabı", Çağdaş Türk Dili, 22, s. 511-12, Aralık 1989: DULLARA YAS YAKIŞIR üstüne

 

UYGUNER, Muzaffer; "Erendiz Atasü'nün Öyküler", Çağdaş Türk Dili, 53, 39-41, Temmuz 1992: ONUNLA GÜZELDİM üzerine

 

UYGUNER, Muzaffer; "Taş Üstüne Gül Oyması", Cumhuriyet Kitap, 392, s. 12, 21 Ağustos, 1997

 

UZUNER, Buket; "Direnmek ya da Boyun Eğmek", Cumhuriyet Kitap, 161, s. 6, 25 Mart 1993: ONUNLA GÜZELDİM üzerine

 

ÜNALAN, İpek Ceylan; "Tanık Olduklarım", Vatan Kitap, mayıs 2013, s. 49-50: Yazarla Yıllar Geçerken Hayat ve Roman üstüne söyleşi

 

YALIM, Ülkü; " Adı Hüzün Veren Kitap", çağdaş Türk Dili, 14, s. 88-89,Nisan 1989: DULLARA YAS YAKIŞIR üstüne

YAMAN, Ezgi - YILDIZ, Erkan; ‘’Erendiz Atasü ile Söyleşi’’, soL Haber Portalı, 16 Şubat 2020

YILDIRIM, Nazım; "Lanetliler", Varlık, 934,s. 28-29, Temmuz 1985

 

YILDIRIM, Reyhan; "Hayatın En Mutlu An'ı", Varlık Kitap Eki,219,s. 8, Ağustos 2010

 

YILDIRIM, Şahin; "Birikimden Damıtılmış Yazılar", Cumhuriyet Kitap, 744, 20 Mayıs 2004:

KAVRAM VE SLOGAN üstüne

 

YILDIRIM, Şahin; "Soyut Bir Yolculuk", Cumhuriyet Kitap, 722, 18 Aralık 2003; Cumhuriyet Kitap, 731, 19 Şubat 2004: İMGELERİN İZİ üstüne

 

YILDIRIM, Şahin; "Öykü Bir Tomurcuk Patlaması gibi Doğar", Dünya Kitap, 226 s. 6-8, 6 Ağustos 2010:HAYATIN EN MUTLU AN'I üstüne yazarla söyleşi.

 

YILDIZ, Ahmet; "Kadın Yazarlarımız Cinsellik Temasından Niçin Ürküyor", Bağımsız, 15, s. 46-47, 3-9 mayıs 2013: Yıllar Geçerken Hayat ve Roman'a değiniliyor.

 

YILDIZ, İsmail; "En Mutlu An'dan Solgun Kareler", Radikal Kitap, 16 Temmuz 2010: HAYATIN EN MUTLU AN'I üstüne

 

YÜCEL, Adnan; "Erendiz Atasü ile Söyleşi",Sanat Edebiyat'81, 21,21-23, Şubat 1983

 

ZİLELİ, Irmak; "Çağımız Edebiyatın Özüyle Çatışıyor", Remzi Kitabevi Kitap Gazetesi, 31, s. 1, 4-5 31 Temmuz 2008: Yazarla İncir Ağacının Ölümü üstüne söyleşi: "İncir Ağacının Ölümü, toplumsal gerçeklerimizin küçük ölçekli izdüşümleri gibi. . . . Erendiz Atasü'nün öykülerinde toplumsal olaylar ve politik gerçekler öykü mekanına yayılmış bir sis gibi. "