Özgeçmiş

Erendiz Atasü

Edebiyatta 40 Yıl

Erendiz Atasü 1947'de, öğretmen bir anne ve babanın kızı olarak Ankara’da doğdu. Annesi Rumeli’li, babası Trabzon’luydu. Ankara Koleji’ nde ve Ankara Üniversitesi Eczacılık fakültesinde okudu. Öğretim üyesi olarak çalıştığı aynı fakülteden Farmakognozi profesörü olarak 1997’de emekli oldu. Bir kızı ve bir kız torunu var.

Edebiyat yeteneğini geç keşfetti;  yazı serüveni, kadın hayatları üstüne feminist bakış açısıyla kaleme aldığı öykülerle başladı. İlk öyküsü 1981 yılında, Sanat, Edebiyat’81 dergisinde yayımlandı. Halen onbir öykü kitabı, sekiz romanı ve dokuz deneme kitabı, ve çeşitli ödülleri var. Şu anda yeni bir roman ve yeni öyküler üstüne çalışıyor. Ayrıca edebiyat yapıtlarıyla ilgili kaleme aldığı eleştirel denemeleri ve kadın özgürlüğü, kadın mücadelesi, laik toplum düzeni, Cumhuriyet devrimleri üstüne deneme, makale ve incelemeleri pek çok dergide, gazetede yayımlandı ve yayımlanıyor. Aynı zamanda kimi yapıtları çeşitli dünya dillerine çevrildi.

Atasü’nün yapıtları içerdikleri kadınların öznel tarihi, Cumhuriyet devrimlerinin kadın bireyin gözüyle irdelenmesi, kadın erkek ilişkilerinin ve kadın cinselliğinin kadınlar tarafından kavramlaştırılması gibi izlekler ve sorunsallar açısından olduğu kadar, biçim özellikleri, dil ve imge örgüleri bakımından da çeşitli edebiyatçılar ve edebiyat bilimciler tarafından incelenmiştir.

Yeniyüzyıl Üniversitesi tarafından Mayıs 2012'de düzenlenen “2. Kadın Yazarlar” sempozyumu Erendiz Atasü’nün eserlerine ayrılmış, çeşitli araştırıcılar verdikleri bildirilerde yazarın özellikle romancılığı ve öykücülüğü  üzerinde durmuşlar, yapıtları metinlerde gerilim yaratan karşıtlıklar, yaratma sürecinin metinlerdeki yansımaları, kadın cinselliğine yaklaşım, feminist ve distopik ögeler açısından irdelemişlerdir.

Sempozyum bildirilerini kapsayan ve Prof. Dr. Günseli Sönmez İşçi tarafından hazırlanan kitap, Can yayınları tarafından “Erendiz Atasü Edebiyatı” adıyla basılmıştır (Erendiz Atasü Edebiyatı, haz. Günseli Sönmez İşçi, Can yayınları, İstanbul, Temmuz 2014).

ÖDÜLLERİ;

Akademi Kitabevi Öykü Birincilik Ödülü 1982 Kadınlar da Vardır
Orhan Kemal Roman Ödülü 1996 Dağın Öteki Yüzü
Yunus Nadi Öykü Ödülü 1997 Taş Üstüne Gül Oyması
Haldun Taner Öykü Ödülü 1998 Taş Üstüne Gül Oyması
Dünya Kitap Yılın Telif Kitabı Ödülü 2010 Hayatın En Mutlu An’ı
Yunus Nadi Öykü Ödülü 2011 Hayatın En Mutlu An’ı
Türkan Saylan Sanat Ödülü 2015 Kızıl Kale
32. Ankara Film Festivali Sanat Çınarı Ödülü 2021

 

ÇEVRİLMİŞ KİTAPLARI;

Dağın Öteki Yüzü The Other Side of the Mountain, çev. Erendiz Atasü, Elizabeth Maslen, Milet Publishing, London, 2000
Die andere Seite des Berges, çev. Beatrix Caner, Literaturca Verlag, Frankfurtan Main, 2018
Bir Yaşdönümü Rüyası On Eipo Sthan Klimaktpio, çev. Anti Karra, Dardanos, Atina, 2005
A Midlife Dream, çev. Alvin Parmar, Milet Publishing, West Sussex, 2013
Uy Karadeniz uy (Lanetliler) Das Lied Des Meeres, çev. Christel Schütte, Literaturca Verlag, Frankfurtan Main, 2004