Öyküler

ÖYKÜLER


Kadınlar da Vardır

 

KADINLAR DA VARDIR

1982 Akademi Kitabevi öykü dalında birincilik ödülü

8. bsm, Can yayınları 2021
1. bsm, 1983

"Fitnat Hanım, Fitnat Hanım, nerelerdesin? Ne kaldı senden geriye? Kimsenin bakmadığı albümlerdeki sis rengi eski fotoğraflardan başka.. Oğullarının, kızlarının evlerinde tozlanıp duran albümlerdeki.. Ne güzel kadındın sen Fitnat Hanım, nasıl da alımlıydın..." Devamını Gör...


ŞAİRİN ÖLÜMÜ

 

ŞAİRİN ÖLÜMÜ

1.bsm, Can yayınları, 2019

Edebiyatımızın en önemli seslerinden Erendiz Atasü, Şairin Ölümü’nde eski aşkları ve aldatmaları, yaşlanan bedenlerde yaşlanmayan arzuları, sığıntı yaşamları ve yalnız ölümleri, değişen anıları ve belirsiz gelecekleri, beden ve ruh nasırlarını kurguluyor. (Arka Kapak)

“Serap, giderek serap olmaktan çıkıp, zihnine çakılı kanlı canlı bir imgeye dönüşmekteydi. Kızın gençlik hayaliydi bu imge; sıcak ve yumuşaktı. Tenin dokunuşu... Kızın kokusu, saçlarının, gerdanının, koltukaltlarının kokusu yılların ötesinden buram buram doluyordu genzine. Parfüm kullanmayo bilmezdi. Doğal kokusu bedeninin. Güzelleşmeyi bilmezdi, beceriksizdi bu konuda. Saçlarının kestane rengi ışıltısı."  Devamını Gör...


UY KARADENİZ UY (LANETLİLER)

 

UY KARADENİZ UY (LANETLİLER)

4. bsm, Can yayınları, 2017
1. bsm, 1985

"Ama korku geri gelecekti, tiksinti de; kurtuluş yoktu, bunu biliyordu. Kurtuluş, yinelenecek korkudan korkmamaktı. Ve Selma onu yeniden yoklayacak olan korkudan ürkmüyordu. Onu yaşaması ve aşması gerekecekti. Yaşam hâlâ dimdik, ödünsüz dikilen bir duvar gibiydi, bugün o duvarda bir kapı aralanmıştı, hem dostluğa hem acı ve tiksintiye doğru... Açılan kapıdan içeri süzülmeli ya da duvarı tırmanıp aşmalıydı. Başka umarı yoktu. Korkma, kaçma, saklanma ve sakınma çemberini ne yapıp edip kırmalıydı."

Kadınların acılarını içinde duyan, kalemi kadın olma bilinciyle bilenmiş bir yazarın çeşitli tarih ve coğrafya kesitlerinden örneklediği kadın portreleri var bu kitapta. (Arka Kapak) Devamını Gör...


Kızıl Kale

 

KIZIL KALE

1.bsm, Can yayınları, 2015

"Kabileye gelince... Kan gövdeyi götürdü. Kardeş kardeşi boğazladı. Üçlü birbirini bıçakladı. Soluk Beniz, önce üçlüye, onların birbirlerini katletmerinden sonra diğer birçok yöneticiye danışmanlık yaptı. Herkes birbirini yedi ama ona dokunan olmadı. Nice kanlı maceradan sonra kabile toprağa yerleşebildi. Bu defa da toprak kavgası başladı aralarında. Kabilenin kendisiyle barışık olduğu günler sonsuz değin yitmişti." Devamını Gör...


ONUNLA GÜZELDİM - UÇU

 

ONUNLA GÜZELDİM - UÇU

3.bsm, Can Yayınları, 2015
1.bsm. 1989

"Işık gölgelenmiş, sıcak ılık bir okşayışa dönmüştü. Çam kokusu, lavanta ve oğul otu kokularıyla sarmaş dolaş yayılıyordu havanın katmanlarına, esinti gibi. Fiziksel bir duyumdu bu, gerçeklik... Koku molekülleri tenime dokunuyordu. Menekşe renkli ışıkta kokuyu görebildiğimi sanıyordum, bir dalga gibi. Yanılsama...

Çeyrek yüzyıl "ada", belleğimde bir koku ve renk bileşkesi, bir anı-imge olarak yaşadı..." Devamını Gör...


 DULLARA YAS YAKIŞIR

 

DULLARA YAS YAKIŞIR

6.bsm, Everest yayınları, 2012
1.bsm, 1988

"Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal iken, pire berber iken, eskimiş dünyamız 19. yüzyıldan 20. yüzyıla yuvarlanırken, ABD derler genç bir ülke, Japonya derler yaşlı mı yaşlı, uzak mı uzak, adalardan, kiraz baharlarından, sislerden oluşmuş bir masal diyarına bir donanma gönderdi;" Devamını Gör...


İNCİR AĞACININ ÖLÜMÜ

 

İNCİR AĞACININ ÖLÜMÜ

3.bsm, Everest yayınları, 2011
1.bsm, 2008

Türk Edebiyatının üzerine en çok çalışma yapılan yazarlarından biri olan Erendiz Atasü, İncir Ağacının Ölümü ile on yıldan sonra yeniden bir öykü kitabıyla çıkıyor okurlarının karşısına. Bir aydının sorumluluk dolu duruşuyla duyarlılığın birleştiği bu öykülerde Atasü, karmaşık akışın ardında gizli olan yalın gerçeği çekip çıkartıyor ve okurun önüne seriyor. (Arka Kapak) Devamını Gör...


HAYATIN EN MUTLU AN'I

 

HAYATIN EN MUTLU AN'I

3.bsm, Everest yayınları, 2011
1.bsm, 2008

2010 Dünya Kitap Ödülü
2011 Yunus Nadi Öykü Ödülü

"Sevgililerin eninde sonunda başına gelen onlara da olmuştu; bir dönüm noktasındaydılar. Ya evlenecek, ya ayrılacaklardı. Ya aralarındaki meseleleri daha da yakınlaşarak çözmeye çalışacaklar, ya çözemeyeceklerine karar verecekler ve herkes kendi yoluna gidecekti. Alışkanlıkla bıkkınlığın birbirini dengelediği tuhaf dönemeçteydiler. Ne yöne dönseler, acı çekeceklerdi.

Evlendiler. Yanlış bir karardı..." Devamını Gör...


Taş üstünde gül oyması

 

TAŞ ÜSTÜNE GÜL OYMASI

1997 Yunus Nadi öykü ödülü
1998 Haldun Taner öykü ödülü

4.bsm, Everest yayınları, 2012
1.bsm, 1997

 "Bereketli toprak yeşilliğin altına saklanmıştı. Dolaman yaylasında, burunları ve koyları yüzyıllarca seyretmiş ulu bir çınara vermişti sırtını. Mutluydu, mahpushane avlusunda, güneşli duvara dayanmış "Şair" kadar." Devamını Gör...

 

TÜRKÇE ANTOLOJİDE YER ALAN ÖYKÜLER;

 

Arda Kalan (LANETLİLER), Kadınların Ruh Acıları, Haz: Mine Ömer, Gültekin Emre, Hülya Soyşekerci, Neziher yayınları 2014, s.29-36

 

Balkon Saati (KADINLAR DA VARDIR), Anne Hikayeleri, Haz: Arif Ay, T.C. Devlet Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1991

 

Bayburtlu (DULLARA YAS YAKIŞIR), Kadın Öykülerinde Karadeniz, Haz: Efnan Dervişoğlu, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2008

 

Dullar Evi (KIZIL KALE), Kadın Öykülerinden Doğu, Haz: Hande Öğüt, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2011, s.40-54

 

Dullara Yas Yakışır ( DULLARA YAS YAKIŞIR), Seçme Hikayeler, Haz: Asım Bezirci, Refika Taner, 3.bsm, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 1990

 

Esma (LANETLİLER), Genç Olmak, 2.Cilt, Haz: Nursel Duruel, YKY, İstanbul, 2009, s,123-32

 

Füg (ŞAİRİN ÖLÜMÜ), Canımı Yakma, Haz: İlknur Özdemir, Kırmızı Kedi Yayınları, İstanbul, 2016, s.70-80

 

Hanımefendi ve Koca Karı (HAYATIN EN MUTLU AN’I), İlk Gençlik Çağına Öyküler, Haz: Selim İleri, Ayşe Sarısayın, Everest Yayınları, İstanbul, 2014, s. 151-70

 

Kadınlar da Vardır (KADINLAR DA VARDIR), Anne Hikayeleri, Haz: Arif Ay, T.C. Devlet Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1991

 

Kan Kokusu (KIZIL KALE), Kadın Öykülerinde Ankara, Haz: Efnan Dervişoğlu, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2008, s.40-47

 

Kısa Bir Üzüntü (KIZIL KALE), Kadın Öykülerinde İstanbul, Haz: Hande Öğüt, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2008,s.77-80; Yaşayan Hikayemiz, ed, Necati Tonga, Kesit Yayınları,2.bsk, 2016, s.158-161

 

Sessiz Ali (KADINLAR da VARDIR) Öyküyü Okumak, Feyza Hepçilingirler, Kırmızı Kedi Yayınları, İstanbul, 2016, s.135-43

 

Sinema Tutkusu (ŞAİRİN ÖLÜMÜ), Kadınlar Arasında, Haz: Murathan Mungan, Metis yayınları, İstanbul, 2014, s.77-84

 

Suyun Karanlık Çekimi (ONUNLA GÜZELDİM), Kadın Öykülerinden Avrupa, Haz: Gültekin Emre, Sel yayıncılık, İstanbul, 2010, s.53-60

 

Toz, (ONUNLA GÜZELDİM), Tanzimattan Günümüze Türk Öykü Antolojisi, Haz:Yaşar Nabi Nayır, Enver Ercan, Varlık Yayınları, 3.bsm s.375-380, İstanbul, 1994; Öykülerde İstanbul, Haz: Semih Gümüş, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2000; Beyoğlu Öyküleri, Derleyen: Semih Gümüş, Adam Yayıncılık, İstanbul, 2002,s.105-108

 

Uçu (UÇU), 2000 Yılında Türk Öykü Antolojisi Cilt 3, Derleyen : Mehmet Hengirmen, Engin Yayınevi, Ankara, 2000, 331-350

 

Yemenden Bir Yel Esti (KADINLAR da VARDIR), Can Öykü Antolojisi, Can Yayınları, İstanbul, 2007; Öyküler Anlatsın, Haz: İshak Renda, Kelime Yayınları 5.bsk, İstanbul, 2016, s.258-62