BİR YAŞDÖNÜMÜ RÜYASI üstüne

BİR YAŞDÖNÜMÜ RÜYASI ÜSTÜNE:

 

AKŞEHİR, Mahinur , KAYLI, Derya Şaşman; ‘’The Influence of  Motherhood in the Construction of Female Identity’’: A Subversive Aproach to Motherhood in Erendiz Atasü’s Novels ‘’, Journal of European Studies, 5(2), p.1-12, 2021: "Bir Yaşdönümü Rüyası" ve "Dün ve Ferda"’daki erkek-egemen toplum yapısına eleştirel bir yaklaşımla çizilmiş  olan ana kız ilişkilerinin ve annelik olgusunun incelenmesi

ANDAÇ, Feridun; "Hep Dönek Marksistler'le mi Uğraşacağız?", Dünya Cumartesi-Pazar, s. 4, 27-28 Eylül 2003: Yazarla "Bir Yaşdönümü Rüyası" ve diğer kitapları üstüne konuşma.

 

ANDAÇ, Feridun; "Bilinçlilik Yolunda Bir Yazar: Erendiz Atasü", Dünya Cumartesi-Pazar, s. 4, 27-28 Eylül 2003.

 

ATILGAN, Şebnem; "Toplumsal ve Kişisel Bir Yaşdönümü Rüyası: Erendiz Atasü", E, 42, s. 9-13, Eylül 2002: Roman üstüne yazarla söyleşi

 

BARBAROSOĞLU, Nalan; "Erendiz Atasü ile Söyleşi", Varlık, 1142, s. 46-49, Kasım 2002: Romanla ilgili söyleşi

 

DOLTAŞ, Dilek; "Çalıkuşu' nun Feride'si 90'lı Yıllarda Yaşasaydı", Cumhuriyet Kitap, 656, s. 6-7, 12 Eylül 2002: Romanın "çağını izleyen" bir yapıt olarak ve kişilikler açısından incelenmesi, ÇALIKUŞU romanıyla karşılaştırılması

 

ER, Tülin; "Bir Rüya", Varlık, 1142, s. 50, Kasım 2002: Roman üstüne izlenimler

 

EREN, Kamuran Semra; "Erendiz Atasü Bu Kez de 'Bir Yaşdönümü Rüyası' ile Geliyor", Cumhuriyet Kitap, 656, s. 1, 4-5, 12 Eylül 2002: Roman üstüne inceleme ve yazarla söyleşi

 

ERTOP, Konur; " Edebiyatta Yaratıcılığın Bir Yolu: Gelenekten Yararlanma", Dünya Pazar, s. 8, 21-22 Eylül 2002: Roman, ÇALIKUŞU ile ilgili göndermeleri açısından ve bir "karşı ütopya" olarak değerlendiriliyor.

 

KAFAOĞLU-BÜKE, Asuman; "Bir Yaşdönümü Rüyası", Cumhuriyet Kitap, 660, s. 23, 10 Ekim 2002: Romanın "ön yüzündeki" toplumsal temalar ve "arkada"ki temalar; bastırılmış cinsel kimlikler, kimlik arayışı üstünde duruluyor.

 

KAYLI, Derya Şaşman; “Erendiz Atasü'nün Romanlarında, Bedeni, Doğurganlığı ve Anneliğin İzini Sürmek” Fe Dergisi:Feminist Eleştiri 9(no 1), 2017, 27-36.

 

KOYUNCU, Nevin Yıldırım; "Bilincin Usuna Beden Düşünce: Bedende Yeşeren Bilinç"; 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012: Gençliğin O Yakıcı Mevsimi ve Bir Yaşdönümü Rüyası üstüne, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 169-194 (Bknz. Akademik Çalışmalar)

 

KÜTÜKÇÜ, Tamer; "Bir Yaşdönümü Rüyası", Varlık, 1150, Kitap Eki, s. 6-9, Temmuz 2003: Yapıtın başarılı bir toplumsal tarih romanı olarak değerlendirilmesi.

 

MANTOGLOU, Argiro; "Kilit Altındaki Kadın Bedenini Yazmak; Türkiye'nin Çağdaş Bir Kadın Yazarından Bir Çığlık Romanı", Bibliothiki, 405, s. 18-19, 26 Mayıs 2006, Yunanca: Romanın kadın edebiyatı açısından dil ve kurgu özelliklerinin incelenmesi, Çev:Pınar Karababa, Varlık, 112479, s. 66-67, Eylül 2007

 

MENTEŞE, Oya Batum; "Erendiz Atasü ve 'Bir Yaşdönümü Rüyası'", Cumhuriyet Kitap, 656 , s. 5-6, 12 Eylül 2002: "Çok yönlü ve çok katmanlı" olarak nitelenen roman, feminist özellikleri ve toplumsal temalarla, aşk,cinsellik, iç çatışmalar ve kimlik arayışı gibi temaları birbirlerine bağlı geliştirmesi açısından ele alınıyor.

 

MENTEŞE, Oya Batum; "Erendiz Atasü'nün Romancılığı ve 'Bir Yaşdönümü Rüyası'", Frankofoni, Bizim Büro Basımevi, s. 359-368, Ankara, 2004

 

ONARAN, Mustafa Şerif; "Uyunmayan Bir Düşün Yorumu", E, 42, s. 14-16, Eylül 2002: Romana, içerdiği düşünsel temalar aracılığıyla yaklaşılıyor.

 

ORAL, Nur; " Bir Yaşdönümü Rüyası: Hayatı Keşfetmenin Romanı", Hürriyet Gösteri, 241 s. 5-8, Eylül 2002: Roman hakkında yazarla söyleşi

 

SAYIN, Nermin; "Erendiz Atasü'nün Son Romanında Feride yahut Bir 'Kırık' Bezbebek", Dünya Kitap, 131, s. 18, 6 Eylül 2002: Romanın baş kişisi üstüne

 

ULUDAĞ, Sema; “İç Dünyaya Tutulan Ayna”, Radikal Kitap, 77, s. 10, 6 Eylül 2002: Roman üstüne yazarla söyleşi

 

YILDIRIM, Şahin; "Bir Yaşdönümü Rüyası", Cumhuriyet Kitap, 708, s. 14, 11 Eylül 2003: Romanın kadın psikolojisi incelemesi olarak değerlendirilmesi.