BİR YAŞDÖNÜMÜ RÜYASI üstüne

BİR YAŞDÖNÜMÜ RÜYASI üstüne:

Argiro MANTOGLOU, "Kilit Altındaki Kadın Bedenini Yazmak; Türkiye'nin Çağdaş Bir Kadın Yazarından Bir Çığlık Romanı", Bibliothiki, 405, s. 18-19, 26 Mayıs 2006: Romanın kadın edebiyatı açısından dil ve kurgu özelliklerinin incelenmesi, Çev:Pınar Karababa, Varlık, 112479, s. 66-67, Eylül 2007
Asuman KAFAOĞLU-BÜKE, "Bir Yaşdönümü Rüyası", Cumhuriyet Kitap, 660, s. 23, 10 Ekim 2002: Romanın "ön yüzündeki" toplumsal temalar ve "arkada"ki temalar, bastırılmış cinsel kimlikler, kimlik arayışı üstünde duruluyor
Dilek DOLTAŞ, "Çalıkuşu' nun Feride'si 90'lı Yıllarda Yaşasaydı", Cumhuriyet Kitap, 656, s. 6-7, 12 Eylül 2002: Romanın "çağını izleyen" bir yapıt olarak ve kişilikler açısından incelenmesi, ÇALIKUŞU romanıyla karşılaştırılması
Feridun ANDAÇ,"Hep Dönek Marksistler'le mi Uğraşacağız?", Dünya Cumartesi-Pazar, s. 4, 27-28 Eylül 2003: Yazarla "Bir Yaşdönümü Rüyası" ve diğer kitapları üstüne konuşma.
Kamuran Semra EREN, "Erendiz Atasü Bu Kez de 'Bir Yaşdönümü Rüyası' ile Geliyor", Cumhuriyet Kitap, 656, s. 1, 4-5, 12 Eylül 2002: Roman üstüne inceleme ve yazarla söyleşi
Konur ERTOP, " Edebiyatta Yaratıcılığın Bir Yolu: Gelenekten Yararlanma", Dünya Pazar, s. 8, 21-22 Eylül 2002: Roman, ÇALIKUŞU ile ilgili göndermeleri açısından ve bir "karşı ütopya" olarak değerlendiriliyor.
Mustafa Şerif ONARAN, "Uyunmayan Bir Düşün Yorumu", E, 42, s. 14-16, Eylül 2002: Romana, içerdiği düşünsel temalar aracılığıyla yaklaşılıyor.
Nalan BARBAROSOĞLU, "Erendiz Atasü ile Söyleşi", Varlık, 1142, s. 46-49, Kasım 2002: Romanla ilgili söyleşi
Nermin SAYIN, "Erendiz Atasü'nün Son Romanında Feride yahut Bir 'Kırık' Bezbebek", Dünya Kitap, 131, s. 18, 6 Eylül 2002: Romanın baş kişisi üstüne
Nevin Yıldırım KOYUNCU, "Bilincin Usuna Beden Düşünce: Bedende Yeşeren Bilinç": Bkz. Akademik çalışmalar bölümü
Nur ORAL, " Bir Yaşdönümü Rüyası: Hayatı Keşfetmenin Romanı", Hürriyet Gösteri, 241 s. 5-8, Eylül 2002: Roman hakkında yazarla söyleşi
Oya Batum MENTEŞE, "Erendiz Atasü ve 'Bir Yaşdönümü Rüyası'", Cumhuriyet Kitap, 656 , s. 5-6, 12 Eylül 2002: "Çok yönlü ve çok katmanlı" olarak nitelenen roman, feminist özellikleri ve toplumsal temalarla, aşk,cinsellik, iç çatışmalar ve kimlik arayışı gibi temaları birbirlerine bağlı geliştirmesi açısından ele alınıyor.
Oya Batum MENTEŞE, "Erendiz Atasü'nün Romancılığı ve 'Bir Yaşdönümü Rüyası'", Frankofoni, Bizim Büro Basımevi, s. 359-368, Ankara, 2004
Şebnem ATILGAN, "Toplumsal ve Kişisel Bir Yaşdönümü Rüyası: Erendiz Atasü", E, 42, s. 9-13, Eylül 2002: Roman üstüne yazarla söyleşi
Tamer KÜTÜKÇÜ, "Bir Yaşdönümü Rüyası", Varlık, 1150, Kitap Eki, s. 6-9, Temmuz 2003: Yapıtın başarılı bir toplumsal tarih romanı olarak değerlendirilmesi.
Tülin ER, "Bir Rüya", Varlık, 1142, s. 50, Kasım 2002: Roman üstüne izlenimler
Sema ULUDAĞ, “İç Dünyaya Tutulan Ayna”, Radikal Kitap, 77, s. 10, 6 Eylül 2002: Roman üstüne yazarla söyleşi
Şahin YILDIRIM, "Bir Yaşdönümü Rüyası", Cumhuriyet Kitap, 708, s. 14, 11 Eylül 2003: Romanın kadın psikolojisi incelemesi olarak değerlendirilmesi.