Güneş Saygılı’nın Gerçek Yaşamı üstüne

Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı üstüne:

 

AKDEMİR, Gamze; "Türkiye'ye Dair Yüzeysel Olmayan Bir Hikaye Anlatmak İstedim", Cumhuriyet Kitap, 1138, s. 16-17, 8Aralık, 2011: Yazarla roman üstüne söyleşi

 

AKKOYUN, Tülay; "Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı Romanında Distopik Ögeler", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 Mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s158-168, Ütopya/Distopya, Kurgu Yayınları, Ankara, 2016 (Bknz. Akademik Çalışmalar)

 

ATABAĞSOY, Naim; "Bir Kadının Kişisel Tarihi", Milliyet Sanat, s. 106-7, Aralık 2011: Yazarla roman üstüne söyleşi

 

BÜYÜKAŞIK, Salman; "Güneş Saygılı’nın Gerçek Yaşamı’ Üzerine"

 

DİRENÇ, Dilek; "Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı", Varlık, 112479 20011/12, s. 72-77, Aralık 2011: Romanın izlekleri, imgeleri ve metinlerarasılık yönlerinden çözümlenmesi (Önemli not: Varlık'taki alıntıların sayfa numaraları manuskripte, bağlantıdaki alıntıların sayfa numaraları romanın birinci baskısına aittir)

 

DİRENÇ, Dilek; "Dağın Öteki Yüzü'nden Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı'na, Atasü'nün İlk Romanından Son Romanına 'Geleceğe' Yolculuk": İki romanın gelecek tasavvurları yönünden kıyaslanması, Cumhuriyet Kitap, 1142, s18-19, 2012

 

DİRENÇ, Dilek; "Yürekli Yaratıcılığın Büyük ve Istıraplı Mücadelesi", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012: Gençliğin O Yakıcı mevsimi ve Güneş Saygılı'nın. . . romanlarında baş kişilerin yazara dönüşme süreçleri inceleniyor. Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 83-104 (Bknz. Akademik Çalışmalar)

 

GÜNAY-ERKOL, Çimen; "Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı'nda Tarih ve Erkeklik", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 133-144 (Bknz. Akademik Çalışmalar)

 

İLERİ, Selim; "Erendiz Atasü'yle Otuz Yıl"Radikal Kitap, 558, s. 27, 25 Kasım 2011: Selim İleri'nin Erendiz Atasü'nün 30. Sanat Yılı panelinde (Tüyap, 20 Kasım 2011) roman üstüne yaptığı konuşma.

 

İŞÇİ, Günseli Sönmez; "Erendiz Atasü Edebiyatında Yabancılaşma", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012: “Açıkoturumlar Çağı” ve “Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı” romanlarındaki yabancılaşma izlekleri ve yabancılaştırıcı edebi ögeler üstünde inceleme, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, ist. Temmuz 2014, s. 116-132 (Bknz. Akademik Çalışmalar)

 

KÖKSAL, Sırma; "Doğru Yaşanmayan Hayatlar", Radikal Kitap, 560, s. 4-5, 9 Aralık 2011

 

KÖSE, Türey; "Ölen Başkente Veda Mektubu", Cumhuriyet Ankara, s.A3, 27 Mart 2012

 

MENTEŞE, Oya Batum; "Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı'ndan Geriye Bir Bakış:Erendiz Atasü Romancılığı", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 Mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 64-82 (Bknz. Akademik Çalışmalar)

 

SAYIN, Nermin; "Çorak Toprağın Son Kır Çiçeği", Dünya Kitap, 241, s. 38-9, Aralık 2011: Romanın, kahramanın "gerçek" yani içsel yaşamına odaklanan bir çözümlemesi

 

TATAR, Selçuk; "Feminist Distopyalarda Mekan ve Zaman" (tez yöneticisi Dilek Direnç), Ege Üniversitesi Yabancı Dil ve Edebiyatlar bölümü, Yüksek Lisans tezi, 2015: Karşılaştırmalı edebiyat çalışması olan tezde, üç distopik roman, Merge Piercy'nin Zamanın Kıyısındaki Kadın, Doris Lessing'in Hayatta Kalma Güncesi, ve Erendiz Atasü'nün Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı, mekan/zaman/özgürlük ilişkileri bağlamında inceleniyor. (Bknz. Akademik Çalışmalar)