GÜNEŞ SAYGILI ‘NIN GERÇEK YAŞAMI

GÜNEŞ SAYGILI 'NIN GERÇEK YAŞAMI

Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı

"Genç adamın kendini ele vermeyen yapısı dolayısıyla kız, tüm varlığı erkeğe yönelik duyarga kesilmişse de, müstakbel sevgilisinin duygularından habersizdir. O, sadece, sevdiği gencin onu öpmesini bekleyen bir kızcağızdır.
Böylece, yoğun bir an'ı paylaştıklarının sanısıyla, apayrı duygular içinde adım atarlar, ilişkilerinin başlayacağı odaya.

Başoğlu'ların sofrasında, Gorbaçov adeta bir ayraç halini almıştı. Yaşlı karı koca, politbüro şefini mahkum eden sol çizgiyi, Şair ise Gorbaçov'un haklı olduğunu savunan sağ çizgiyi temsil ediyorlardı. Soldan sağa şöyle sıralanmışlardı: Yaşlı çift, İlhami Başoğlu, psikiyatr, Güneş ve Şair. Neriman Başoğlu ile eczacı kadın sessiz kalmışlardı. Güneş, konuşulanları sonradan değerlendirirken -o gece, bambaşka bir nedenle belleğinde çakılı kalacaktı- hiçbirinin Sovyetlerin gerçeğini enine boyuna bilmediğini, dile gelen düşüncelerin konuya değgin nesnel bilgidense kişisel hayat deneyimlerini yansıttığını düşünmüştü. Acıdan geçmiş yaşlı karı koca, kendi yaşamlarında artık bir değişim ummazken ve siyasi düşüncelerde istikrar beklerken, ihanetin kokusunu alabiliyorlardı. Özel yaşamlarının devrimini yapmaya çalışan daha genç kuşaksa, yani Güneş ve Şair'se Gorbaçov'a daha umutlu yaklaşmışlardı; değişimin, yenileşmenin çekiciliğine kapılıp da."