GENÇLİĞİN O YAKICI MEVSİMİ üstüne

GENÇLİĞİN O YAKICI MEVSİMİ ÜSTÜNE:

 

AKYILDIZ, Kaya; "Unut, Sevme Beni", Birikim, 141, s. 94-100, Ocak 2001: Romanı, Kemalizmin üst-kültür seçkinciliğine bağlılığı dolayısıyla başarısız bulan Akyıldız, yazara, cinselliği anlatmak istiyorsa, pornografiye baş vurmasını öneriyor.

 

ALİYE, Zeynep; "Türkiye: Az Sevilmiş Çocuklar Ülkesi", Cumhuriyet Kitap", 532, s. 11, 27 Nisan 2000

 

ARPA, Serbar Sevgi – TAZEGÜL, Erdem; "Gençliğin O Yakıcı Mevsiminde Bir Özne Olarak Kadın Bedeni", (Yüksek Lisans Tezi, Tez yöneticisi, Prof. Ayaydın Cebe), Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul Mayıs 2012 -  -  Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 195-204 (Bknz. Akademik Çalışmalar)

 

ATASÜ, Erendiz; " 'Gençliğin O Yakıcı Mevsimi'nin Okurlarına", TEB Haberler, s. 42-43, Kasım-Aralık 1999 . Yazar, kendisini romanı yazmaya götüren etmenleri anlatıyor

 

AYSAN, Eren; " Erendiz Atasü'nün Son Romanı: Gençliğin O Yakıcı Mevsimi, Bir İlişkiler Tarihi", Edebiyat ve Eleştiri, 47, s. 55-58, Ocak- Şubat 2000: Roman karakterleri ve karakterlerin tarihsel ortamdan nasıl etkilendikleri üzerine inceleme

 

DİRENÇ, Dilek; "Yürekli Yaratıcılığın Büyük ve Istıraplı Mücadelesi"; 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012: “Gençliğin O Yakıcı Mevsimi” ve “Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı” romanlarında baş kişilerin yazara dönüşme süreçleri inceleniyor. Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 83-104 (Bknz. Akademik Çalışmalar)

 

DOLTAŞ, Dilek; "Cinsellik, Yaşam ve Zaman Üzerine", Cumhuriyet Kitap, 509, s. 16-17, 18 Kasım 1999: Romanın kurgusuna yerleştirilmiş zaman kavramı; imge- simge dokusu; ve kadın cinselliği izleğinin işlenişi üzerine inceleme

 

EREN, Kamuran Semra; "Gençliğin O Yakıcı Mevsiminde Nasıldınız?", Cumhuriyet Kitap, 509, s. 14-15, 18 Kasım 1999: Roman, "Yüzey yapısına kadın erkek çatışması yansıyan, derin yapısında ise, yaşanan 'şimdi' den gençlik çağına gönderilmiş sosyopisikolojik bir özeleştiri" olarak tanımlanmakta.

 

EREN, Kamuran Semra; “Acı Veren İzlerden Güzellik Yaratmaktır, Önemli Olan”, Cumhuriyet Kitap, 509, s. 14, 18 Kasım 1999: Yazarla söyleşi

 

KALAN, İlknur; "Cumhuriyet Devrimi Cephesinin Edebiyatımızdaki Tezi", Aydınlık, 641, s. 27, 31 Ekim 1999: Romana tarihsel çerçevesinden bakış

 

KALAN, İlknur; "Satırlardan Sızan Hüzün", Kadınlar Dünyası, s. 34-35, 1 Aralık 1999: Yazarla söyleşi

 

KORYÜREK, Ceylan; "Kadınların Ödediği Bedel Hep Ağırdır", Milliyet Sanat, 489, s. 44-46,1 Ekim 2000: Yazarla söyleşi

 

KOYUNCU, Nevin Yıldırım; "Bilincin Usuna Beden Düşünce: Bedende Yeşeren Bilinç", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012: “Gençliğin O Yakıcı Mevsimi” ve “Bir Yaşdönümü Rüyası” üstüne, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 169-194 (Bknz. Akademik Çalışmalar)

 

KUTLU, Ayla; "Zamanı Parçalara Ayıran Bir Roman",Cumhuriyet Kitap, 518, s. 10-11,20 Ocak 2000: Romanın iki ana izleğini - toplumsal tarih ve kadın cinselliği- süren inceleme, bir kurgu ögesi olarak zamanın kullanılışı üstünde duruyor

 

MENTEŞE, Oya Batum; "Kadın Dilinde Aşk: 'Gençliğin O Yakıcı Mevsimi' ", Varlık, 1119 s. 11-15, Aralık 2000: Edebiyat tarihinde "kadın yazar"ın evrimleşmesi ve çağdaş edebiyat kuramları açısından romanın aşkı ve kadın cinselliğini inceleyişi irdeleniyor

 

ÖNDER, Alev; "Gençliğin O Yakıcı Mevsimi'nde Kadın Karakterlerin Özgürlük ve Bütünlük Arayışı", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul , 24-25 mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 237-254 (Bknz. Akademik Çalışmalar)


ÖZAKIN, Aydın;
" Cesaret, Erdem, Mutluluk", Cumhuriyet Kitap, 534, s. 17, 11 Mayıs 2000

 

SUBAŞI, Derya Nazlıpınar; “The De(con)struction of the man-made Language & Ideology Through Female Sexuality and Textuality in the Novels of Virginia Woolf and Erendiz Atasü”, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, doktora tezi (Tez danışmanı: Prof. Dr. Günseli İşçi), Kasım 2016

 

SÜRER, Ayten; "Cumhuriyet'in Üçüncü Kuşağının Çırpınışı", Hürriyet Gösteri, 218 ,s. 62-65, Nisan 2000: Roman üzerine yazarla söyleşi

 

YILDIZ, Ahmet; "Erendiz Atasü ile GENÇLİĞİN O YAKICI MEVSİMİ üstüne söyleşi", Ada Edebiyat, Mart 2000