GENÇLİĞİN O YAKICI MEVSİMİ üstüne

GENÇLİĞİN O YAKICI MEVSİMİ üstüne: 

Ahmet YILDIZ, "Erendiz Atasü ile GENÇLİĞİN O YAKICI MEVSİMİ üstüne söyleşi", Ada Edebiyat, Mart 2000
Alev ÖNDER, "Gençliğin O Yakıcı Mevsimi'nde Kadın Karakterlerin Özgürlük ve Bütünlük Arayışı": Bkz. Akademik çalışmalar bölümü
Aydın Özakın, " Cesaret, Erdem, Mutluluk", Cumhuriyet Kitap, 534, s. 17, 11 Mayıs 2000
Ayla KUTLU, "Zamanı Parçalara Ayıran Bir Roman",Cumhuriyet Kitap, 518, s. 10-11,20 Ocak 2000: Romanın iki ana izleğini - toplumsal tarih ve kadın cinselliği- süren inceleme, bir kurgu ögesi olarak zamanın kullanılışı üstünde duruyor
Ayten SÜRER, "Cumhuriyet'in Üçüncü Kuşağının Çırpınışı", Hürriyet Gösteri, 218 ,s. 62-65, Nisan 2000: Roman üzerine yazarla söyleşi
Ceylan KORYÜREK, "Kadınların Ödediği Bedel Hep Ağırdır", Milliyet Sanat, 489, s. 44-46,1 Ekim 2000: Yazarla söyleşi
Dilek DİRENÇ, "Yürekli Yaratıcılığın Büyük ve Istıraplı Mücadelesi": Bkz: Akademik çalışmalar bölümü
Dilek DOLTAŞ: "Cinsellik, Yaşam ve Zaman Üzerine", Cumhuriyet Kitap, 509, s. 16-17, 18 Kasım 1999: Romanın kurgusuna yerleştirilmiş zaman kavramı; imge- simge dokusu; ve kadın cinselliği izleğinin işlenişi üzerine inceleme
Erendiz ATASÜ, " 'Gençliğin O Yakıcı Mevsimi'nin Okurlarına", TEB Haberler, s. 42-43, Kasım-Aralık 1999 . Yazar, kendisini romanı yazmaya götüren etmenleri anlatıyor
Eren AYSAN, " Erendiz Atasü'nün Son Romanı: Gençliğin O Yakıcı Mevsimi, Bir İlişkiler Tarihi", Edebiyat ve Eleştiri, 47, s. 55-58, Ocak- Şubat 2000: Roman karakterleri ve karakterlerin tarihsel ortamdan nasıl etkilendikleri üzerine inceleme
Feridun ANDAÇ, "Bilinçlilik Yolunda Bir Yazar: Erendiz Atasü", 60 Yazarın Portresi, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, www. superonline. com/edebiyat/gundem/atasu. htm: Erendiz Atasü'nün sanatının değerlendirilmesi. Ağırlıklı olarak GENÇLİĞİN O YAKICI MEVSİMİ üstünde duruluyor.
Feridun ANDAÇ, "Bilinçlilik Yolunda Bir Yazar: Erendiz Atasü", 60 Yazarın Portresi, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, Dünya Cumartesi-Pazar, s. 4, 27-28 Eylül 2003: Erendiz Atasü'nün sanatının değerlendirilmesi. Ağırlıklı olarak GENÇLİĞİN O YAKICI MEVSİMİ üstünde duruluyor.
İlknur KALAN, "Cumhuriyet Devrimi Cephesinin Edebiyatımızdaki Tezi", Aydınlık, 641, s. 27, 31 Ekim 1999: Romana tarihsel çerçevesinden bakış
İlknur KALAN, "Satırlardan Sızan Hüzün", Kadınlar Dünyası, s. 34-35, 1 Aralık 1999: Yazarla söyleşi
Kamuran Semra EREN, "Gençliğin O Yakıcı Mevsiminde Nasıldınız?", Cumhuriyet Kitap, 509, s. 14-15, 18 Kasım 1999: Roman, "Yüzey yapısına kadın erkek çatışması yansıyan, derin yapısında ise, yaşanan 'şimdi' den gençlik çağına gönderilmiş sosyopisikolojik bir özeleştiri" olarak tanımlanmakta.
Kamuran Semra EREN, “Acı Veren İzlerden Güzellik Yaratmaktır, Önemli Olan”, Cumhuriyet Kitap, 509, s. 14, 18 Kasım 1999: Yazarla söyleşi
Kaya AKYILDIZ, "Unut, Sevme Beni", Birikim, 141, s. 94-100, Ocak 2001: Romanı, Kemalizmin üst-kültür seçkinciliğine bağlılığı dolayısıyla başarısız bulan Akyıldız, yazara, cinselliği anlatmak istiyorsa, pornografiye baş vurmasını öneriyor.
Nevin Yıldırım KOYUNCU, "Bilincin Usuna Beden Düşünce: Bedende Yeşeren Bilinç": Bkz. Akademik çalışmalar bölümü
Oya Batum MENTEŞE, "Kadın Dilinde Aşk: 'Gençliğin O Yakıcı Mevsimi' ", Varlık, 1119 s. 11-15, Aralık 2000: Edebiyat tarihinde "kadın yazar"ın evrimleşmesi ve çağdaş edebiyat kuramları açısından romanın aşkı ve kadın cinselliğini inceleyişi irdeleniyor
Serbar Sevgi ARPA ve Erdem TAZEGÜL, "Gençliğin O Yakıcı Mevsiminde Bir Özne Olarak Kadın Bedeni": Bkz. Akademik Çalışmalar Bölümü
Zeynep ALİYE, "Türkiye: Az Sevilmiş Çocuklar Ülkesi", Cumhuriyet Kitap", 532, s. 11, 27 Nisan 2000