DÜŞÜNCE SEFALETİNİN KISKACINDA

DÜŞÜNCE SEFALETİNİN KISKACINDA
DÜŞÜNCE SEFALETİNİN KISKACINDA

Öykücü ve Romancı kimliğiyle tanıdığımız Erendiz Atasü, bu kes başka bir yönüyle karşımıza çıkıyor. Atasü bir aydın ve yurttaş olarak taşıdığı sorumlulukla, ülkemizin güncel ve derin sorunlarını irdeleme ihtiyacı hissederek çevremizde yüzen buz dağlarına bakıyor. Yapmak istediği bu dağların görünen kısmını betimlemek değil; romancı sezgisi ve felsefi birikimiyle “görünenin” arkasına gizleneni görünür kılmanın, çevremizi saran ve gün geçtikçe büyüyen düşünce kirliliğinden arınmanın yollarını bulmak…

Düşünce Sefaletinin Kıskacında, küreselleşmenin “yeni yüzleri” ve aktörleri”yle karşılaşmayı birçok boyutta ve özgün bir biçemle gündeme alıyor. Dil ve edebiyatta küreselleşmenin getirdiği yozlaşmayı; mekanlardaki bozulmayı; özgürlük ve demokrasi “maskeli” küresel şiddeti… Kısacası “kıskaçtakiler”in son durumunu tartışıyor.