Doğan Hızlan

Erendiz Atasü'yü tanıyın

Günseli Sönmez İşçi'nin hazırladığı 'Erendiz Atasü Edebiyatı'kitabı yalnız Erendiz Atasü'nün değil, başka kadın yazarların davranış, direniş ve algılayış biçimlerini irdeliyor.

Yazarlar hakkında, daha doğrusu onların eserleri üzerinden edebiyatı hakkında, hazırlanmış kitaplar okurlar kadar eleştirmenlerin de işine yarar. Çünkü dergilerde çıkmış, sempozyumda okunmuş yazıları tek tek arayıp bulmanın zorluğunu ben kendimden bilirim. Aylar süren çalışmalar demektir bu, kütüphaneleri gezeceksiniz, tek tek kaynakları bulacaksınız. Eğer yazar hakkında yazılanların arşivini yapmışsa ne alâ, yoksa çalışmalarınızın eksiğini bir türlü tamamlayamazsınız.

Günseli Sönmez İşçi'nin hazırladığı Erendiz Atasü Edebiyatı kitabı bu bağlamda değerlendirilmeli. Zaten Günseli Sönmez İşçi, Önsöz'ü şöyle bitiriyor: "Bu kitabın, yazarın eserlerini bilenlere yeni kapılar açmasının yanı sıra, Erendiz Atasü edebiyatı üzerine araştırmalarını sürdürecek olan incelemecilere ve yazarın eserleri üzerine yüksek lisans veya doktora çalışmaları yapmaya devam edecek öğrencilere kaynak olmasını dilerim."

Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin düzenlediği İkinci Kadın Yazarlar Sempozyumu'na ben de katılmış, Erendiz Atasü üzerine konuşmuştum.

NEDEN KADIN YAZARLAR?

Atasü bu gerekçeyi açıklıyor yazısında: "Bin yıllardır susturulmuş kadınların kendi seslerini bulmaya ihtiyaçları var; onlara öğretilenleri tekrarlamaya değil, gereksinmeleri; bastırılmış duygularını, düşüncelerini ve kıstırılmış yaşantılarını kendi sözcükleriyle insanlığın ortak bilincine aktarılabilmeleri gerek. Bence kadın edebiyatı denen de tam budur."

Dilek Doltaş, 'Giriş'te hem yazarı sunuyor hem de inceleme yapanların yazıları hakkında yorum yapıyor. Yazılara geçmeden önce Doltaş'ın sunumu, okuru incelemelere hazırlaması açısından işlevsel.

Erendiz Atasü'nün "Yazmak... ve yaşadığımız yüzyıl" yazısında bir yazarın çağın sıkıntısını yansıtışını, buna yazarak direndiğini görüyoruz. İlk paragraftan aldığım bir bölüm onun için yazmanın ne demek olduğunu yeterince açıklıyor: "Yazmak, benim için, yaşadığımı alabildiğine duyumsamanın tek değilse bile en önemli yollarından biri. Yazmak benim hem mücadele biçimim hem sığınağım. Hayatı anlamak için yazdım ve yazıyorum."

İncelemeler üç ana başlık altında toplanmış: I Erendiz Atasü Edebiyatının Özgün Dokusu, II Edebiyat, Sanat ve Toplum, III Bedenler, Mekânlar ve Kadınlar.

Bu incelemeler, yalnız Erendiz Atasü'nün değil, diğer başka kadın yazarların davranış, direniş ve algılayış biçimlerini de irdeliyor. Bu sayede, Türk edebiyatının bütünü içinde kadın edebiyatını öğreniyoruz. Kitaplığınızda bulunması gereken bir kaynak kitap.