Barry THARAUD

Barry THARAUD, "The View from Mount Uludağ, Edebiyat-Journal of Middle Eastern Literatures,University of North Dakota (USA), 13 (1/2003)
Özet:

 

"Tarihi olayların, kuşaklar boyu aktarılmış aile anılarının ve kurmacanın iç içe dokunduğu büyüleyici bir kitap" diye nitelendirdiği yapıtta eleştirmen, tarihsel-siyasal içeriğin insan ruhunun araştırılabilmesi için bir fon oluşturduğunu vurguluyor; ve bu uzun incelemesinde "20. yüzyılın vahşeti ve insan doğasının kırılganlığı karşısında, her zamankinden de çok sevgiye muhtaç olan roman kişilerinin toplumsal ve kişisel hayal kırıklıkları ve ihanetlerle" yüzleşmedeki tutumlarını irdeliyor. Tharaud romanın başlangıç ve sonuç bölümlerinde Virginia Woolf'un etkisini varsayıyor ve bu bölümleri diğer kısımlar kadar başarılı bulmuyor.