AKADEMİK ÇALIŞMALAR

AKADEMİK ÇALIŞMALAR:

 

Sempozyum bildirileri:

 

AĞIL, Nazmi;  "Taş üstüne Gül Oyması" 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 Mayıs 2012: "Taş Üstüne Gül Oyması" öyküsünün "ekphrasis" (sanat yapıtını sözlü/yazılı dille betimleme) geleneği içinde irdelenmesi ve öykü yazarının sanata bir emek süreci olarak yaklaştığının vurgulanması, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 105-115

 

AKKOYUN, Tülay; "Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı Romanında Distopik Ögeler": 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 Mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s158-168, Ütopya/Distopya, Kurgu Yayınları, Ankara, 2016

 

AKSOY, Nazan; "Erendiz Atasü Romanlarında Feminist Kurgu", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 50-64

 

ARPA, Serbar Sevgi – TAZEGÜL, Erdem; "Gençliğin O Yakıcı Mevsiminde Bir Özne Olarak Kadın Bedeni", (Yüksek Lisans Tezi, Tez yöneticisi, Prof. Ayaydın Cebe), Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul Mayıs 2012 -  Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 195-204

 

AYTAÇ, Gürsel; "Erendiz Atasü örneğinde Eleştirel Deneme", Bursa Edebiyat Günleri, Nisan 2004

 

ÇALIŞKAN, Sevda; "Bir Somutlama Ustası: Erendiz Atasü", Türk Kadın Roman ve Öykü Yazarları Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 8-10 Nisan 1999; Varlık, 1159, s. 34-38, Nisan 2004: KADINLAR da VARDIR, LANETLİLER, DULLARA YAS YAKIŞIR, ONUNLA GÜZELDİM, TAŞ ÜSTÜNE GÜL OYMASI ve UÇU öykü kitaplarında ve DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ' nde düşünsel sorunsalın imge ve simgelerle ifade edilişinin incelenmesi

 

DİRENÇ, Dilek; "Kuşaklar ve Kültürler Arasında:Kadın Belleğinin Araştırılması"(İng. ),(" Between Generations Across Cultures: Exploring Female Memory"), The International Fiction Review, 29(1-2), s. 62-68, 2002:, Ayla Kutlu, Erendiz Atasü ve Amerikalı yazarlar Eudora Welty ve Katherine Anne Porter’ın yapıtlarının kadınların öznel tarihine yaklaşımları açısından karşılaştırılması

DİRENÇ, Dilek; "Yürekli Yaratıcılığın Büyük ve Istıraplı Mücadelesi": 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012: “Gençliğin O Yakıcı Mevsimi” ve “Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı” romanlarında baş kişilerin yazara dönüşme süreçleri inceleniyor. Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 83-104

 

DOLTAŞ, Dilek;  "Tarihi, Kurmacayı ve Kuramı Uzlaştırabilmek: Dağın Öteki Yüzü için Estetik Bir Okuma"(İng. ) ("Making History, Fiction and Theory Reconcile: An 'Aesthetic Reading' of The Other Side of The Mountain", PALA Centential Conference on 'New Pasts, Old Futures', Bern University, April 1998

 

DÖRSCHEL, Funda Başak; "Bir Şehir Ölürken: Kan Kokusu'nda Hafıza ve Mekan" 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012: Atasü'nün Kan Kokusu adlı öyküsündeki Ankara şehrine yaklaşımın, Walter Benjamin'in Pasajlar'ındaki Paris izleğiyle karşılaştırılması. Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 223-236

 

EREN, Kamuran Semra; "Erendiz Atasü'nün Romanlarında Zaman ve Uzama Bakış", 8. Bursa Edebiyat Günleri, Mart 2003

 

EREN, Kamuran Semra; "Mezar Taşı Yazılarının Modern Edebiyat Yapıtlarında Metinlerarasılık Oluşturmasına Bir örnek: Erendiz Atasü'den Taş Üstüne Gül Oyması", Türkiyat Enstitüsü Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2004

 

EREN, Kamuran Semra; "Açıkoturumlar Çağı'nda Uzamlar", Dil, Yazın, Deyiş bilim Uluslararası Sempozyumu, Süleyman Demirel üniversitesi, (Isparta), 1 Haziran 2006: Romanın kurgusuna, küreselleşme açısından etkili mekanların yerleştirilmesinin incelenmesi

 

ERGÜN, Nurtaç; ‘’Erendiz Atasü’nün Kadın Yazar ve Kadın Edebiyatı Üzerine Fikirleri’’, ‘’Tarihi Değiştiren, Dönüştüren Kadınlar’’,ed. Alev Karaduman, Gonca Gökalp Alpaslan, Pelin Şahin Tekinalp, Meltem Etki, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ankara, Mayıs 2016, s. 77-92

 

GÜNAY, Çimen; "Cumhuriyete Feminist Bir Bakış", Türk Kadın Roman ve Öykü Yazarları Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 8-10 Nisan 1999 (Bkz: DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ üstüne çalışmalar, Çimen Günay)

 

GÜNAY-ERKOL, Çimen; "Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı'nda Tarih ve Erkeklik", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 133-144

 

GÜZEL, Nafize Sibel; "Yirminci Yüzyılda Türk Toplumunun Yaşadığı Travmaları Açık oturumlar Çağı Karakterleriyle Okumak", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 145-157

 

İŞÇİ, Günseli Sönmez; "Erendiz Atasü Edebiyatında Yabancılaşma": 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012: “Açıkoturumlar Çağı” ve “Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı” romanlarındaki yabancılaşma izlekleri ve yabancılaştırıcı edebi ögeler üstünde inceleme, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, ist. Temmuz 2014, s. 116-132

 

İZMİR, Sibel; "Suicide in The Other Side of the Mountain and Mrs. Dolloway ", 5. IDEA Conference, Atılım Universitesi, Ankara, 24-26 Nisan 2010; IDEA: Studies in English, Cambridge Scholars Publishing, 2011, s. 241-251

 

KARA, Esen – İÇÖZ Fulya; "Anlamın Kenarındaki Çığlık: Erendiz Atasü'nün Eserlerinde Bastırılmış Kadın Sesleri" , 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, 24-25 mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 255-256

 

KOYUNCU, Nevin Yıldırım; "Bilincin Aklına Beden Düşünce: Bedende Yeşeren Bilinç", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012: Gençliğin O Yakıcı Mevsimi ve Bir Yaşdönümü Rüyası üstüne, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 169-194

 

MENTEŞE, Oya Batum; "Kültürün Tarihi, Tarih Kültürü" (İng. ) ("The History of Culture, The Culture of History"), Proceedings of the Second Cultural Studies Seminar, s. 45-53, Ege Üniversitesi, İzmir, 1997: DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ’nün ve Pat Barker’ın REGENERATION adlı romanının tarihe yaklaşımları açısından karşılaştırılmaları

 

MENTEŞE, Oya Batum; "Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı'ndan Geriye bir Bakış: Erendiz Atasü Romancılığı", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 Mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 64-82

 

ÖNDER, Alev; "Gençliğin O Yakıcı Mevsimi'nde Kadın Karakterlerin Özgürlük ve Bütünlük Arayışı", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul , 24-25 mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 237-254

 

ÖNDER, Alev;  " Kızıl Kale Adlı Öykü Kitabında Toplumsal Cinsiyet": "Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarında Bilgi Birikimi ve Politika", Uluslararası semp. , ODTU, 9-12 Ekim 2015: Öykülerdeki, toplumsal cinsiyetçiliği eleştiren imgelerin incelenmesi.

 

PAKÖZ, Ahu – COŞKUN, Çiçek; "Erendiz Atasü Romanlarında Şehir ve Kadın" 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 209-222

 

SAKALLI, Fatih; "Erendiz Atasü’den Bir Durum Hikayesi: Kısa Bir Üzüntü", Karadeniz sosyal Bilimler Dergisi (Giresun Üniversitesi), Sonbahar, 2016, s. 89-98 ; Yaşayan Hikayemiz, ed. Necati Tonga, Kesit Yayınları,İst. , 2016

 

YÜKSEL, Ayşegül; "Erendiz Atasü: Karşıtların Gerilimi Üstünden Edebiyat Üretmek", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012: Yazarın edebiyatını "karşıt uçların arasındaki gerilim"den yarattığını açıklayan bildiri, metinlerdeki izleğe ve karakterlere hem "yakın bakış'la hem "uzak bakış"la yaklaşılmasının üzerinde duruyor. Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 39-49

 

Tezler ve Seminerler:

 

AK, Filiz; (tez yöneticisi:Oya ÇİTÇİ)," 1980 sonrası Türk Romanında Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset": Erendiz ATASÜ, Oya BAYDAR ve Ayla KUTLU'nun romanları üstüne çalışma, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 2005

 

AKTARİ, Selen; (seminer yöneticisi: Sevda ÇALIŞKAN), "Otobiyografik Bir Roman Olarak 'Dağın Öteki Yüzü' " (İng. ) (" 'The Other Side of The Mountain' As An Autobiographical Novel") , ODTÜ, 2 Nisan 2001

 

ARAK, Hüseyin; (tez yöneticisi: Gürsel AYTAÇ), "Çağdaş Alman ve Türk Romancılarının Eleştiri Yazıları: Hermann Hesse, Thomas Mann, Selim İleri, Erendiz Atasü", Erciyes Üniversitesi, 2001

 

ARPA, Serbar Sevgi; "Gençliği O Yakıcı Mevsiminde Bir Özne Olarak Kadın" (Yüksek Lisans Tezi, Tez yöneticisi, Prof. Ayaydın Cebe), Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul Mayıs 2012

 

BAŞKAYA, Deniz; "An Analysis of Cultural and Linguistic Transfer in the Translation of Dağın Öteki Yüzü" (Yüksek Lisans Tezi) İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004

 

GÜNGÖR, Ayşegül; (tez yöneticisi: Gürsel AYTAÇ), "Erendiz Atasü'nün 'Dağın Öteki Yüzü' Romanında Yer Alan Eleştiriler", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Şubat 1997

 

KORKUT, Nil; (seminer yöneticisi: Sevda ÇALIŞKAN), " 'Dağın Öteki Yüzü'nde Bir İzlek Olarak Kadınlarda Bedensel Yabancılaşma" (İng. ) (" Woman's Bodily Alienation as a Theme in 'The Other Side of The Mountain' "),ODTÜ, 31 Ocak, 2001

 

MADRAN, Cumhur Yılmaz; (seminer yöneticisi: Sevda ÇALIŞKAN), "Geriye Bakışta Tarih: 'Dağın Öteki Yüzü'nde Kadın Bakış Açısı" (İng. ) ("History with Hindsight: A Feminine Perspective in 'The Other Side of The Mountain' "), ODTÜ, Şubat 2001

 

NAZLIPINAR SUBAŞI, Muzaffer Derya;   ‘’The De(con)struction of The Man-Made Language and Ideology Through Female Sexuality and Textuality in the Novels of Virginia Woolf and Erendiz Atasü’’, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, doktora tezi (Tez danışmanı: Prof. Dr. Günseli İşçi), Kasım 2016

 

ÖNDER, Alev; "Erendiz Atasü'nün Eserlerinde Kadın", Çukurova Üniversitesi, Türk Dili ve edebiyatı Bölümü, doktora tezi (Tez danışmanı: Bedri Aydoğan); Akademisyen Kitabevi, Ankara 2018: Yazarın eserlerinin ve kadın karakterlerinin Türk ve dünya kadın hareketleri, feminist teori, Türk edebiyatı, otobiyografik unsurlar , ve yarattığı kadın söylemi bağlamında, toplumsal cinsiyet hiyerarşisine karşı olan eleştirel tutumunun da vurgulanarak incelenmesi.

 

ÖZYURT, Mine; (seminer yöneticisi: Sevda ÇALIŞKAN), "Peçeyi Kaldırmak: Erendiz Atasü’nün 'Dağın Öteki Yüzü' Adlı Yapıtı Üstüne Bir İnceleme"(İng. ) ("Unveiling the Veil: A Study on Erendiz Atasü's 'The Other Side of The Mountain' "), ODTÜ, Aralık 2000; "Unveiling the Veiled Self", Edebiyat, Vol 13, No 2, s. 199-209, 2003

 

PALABIYIK, Tuba; (tez yöneticisi: Şerif AKTAŞ), "Erendiz Atasü'nün Hikayelerinde Kadın ve Problemleri", Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara 2003: Atasü'nün öykücülüğü üstünde genel bir değerlendirme ile başlayan tez, öykü kahramanı kadınları ve işlenişlerini aşağıdaki perspektiflerden ayrıntılı ve kapsamlı biçimde incelemektedir: Sosyal ve cinsel kimlik arayışında; siyasi düşünce ve olaylar karşısında; toplum ve erkek baskısı karşısında; aşk arayışında; anne olarak.

 

SCHWEISSGUT, Karin; Fremdheitserfahrungen (Yabancılaşma), Verlag Otto Harrassowitz, Wiesbaden 2006: Yazar, Berlin Frei Üniversitat Türkoloji bölümüne doktora tezi olarak sunduğu yapıtında , günümüz Türk kadın yazarlarının altısının (Ayla Kutlu, İnci Aral, Latife Tekin, Erendiz Atasü, Aslı Erdoğan ve Nevra Bucak) 1980 -2000 arasında yayımladıkları kimi hikaye ve romanlarından yola çıkarak, yabancılaşma kavramını inceliyor. Yabancılaşmanın toplumsal ve kültürel yabancılaşma olarak sınıflandırılabileceğini ileri süren yazar, kültürel yabancılaşmayı Erendiz Atasü’nün Bir Tren Yolculuğu ve Yabancı Bir Göğün Altında öykülerinden yola çıkarak tartışıyor.

 

SIAKALLI, Maria; "Three Generations of Turkish Women Through the Literature of Three Turkish Novelists: Duygu Asena, Erendiz Atasü, Elif Şafak" (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Bilgi üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

 

SUNOĞLU, Kezban; "Erendiz Atasü, Hayatı, Eserler, Sanatı", (Yüksek Lisans Tezi) Konya Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

 

ŞAFAK, Buket; (tez yöneticisi: Bilge CİLASUN), "Erendiz Atasü'nün Öykülerinde Kadın Teması", Hacettepe Üniversitesi, 1999

 

TATAR, Selçuk; "Feminist Distopyalarda Mekan ve Zaman" (tez yöneticisi Dilek Direnç), Ege Üniversitesi Yabancı Dil ve Edebiyatlar bölümü, Yüksek Lisans tezi, 2015: Karşılaştırmalı edebiyat çalışması olan tezde, üç distopik roman, Merge Piercy'nin Zamanın Kıyısındaki Kadın, Doris Lessing'in Hayatta Kalma Güncesi, ve Erendiz Atasü'nün Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı, mekan/zaman/özgürlük ilişkileri bağlamında inceleniyor.

 

YÖRÜK, Banu; "An Analysis of Lacanian Concept in A. S. Byatt's Possessions and Erendiz Atasü's Dağın Öteki Yüzü", (Yüksek Lisans Tezi, tez Yön. Prof. Veysel Kılıç), İstanbul Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

ZİLELİ, Bilge; (seminer yöneticisi: Sevda ÇALIŞKAN), "Bir Kadının Keşfi"(İng. ) ("A Woman's Discovery"), ODTÜ, 9 Ocak 2001

 

 

Makaleler:

 

AKŞEHİR, Mahinur , KAYLI, Derya Şaşman; ‘’The Influence of  Motherhood in the Construction of Female Identity’’: A Subversive Aproach to Motherhood in Erendiz Atasü’s Novels ‘’, Journal of European Studies, 5(2), p.1-12, 2021: "Bir Yaşdönümü Rüyası" ve "Dün ve Ferda"’daki erkek-egemen toplum yapısına eleştirel bir yaklaşımla çizilmiş  olan ana kız ilişkilerinin ve annelik olgusunun incelenmesi

 

GÜNEŞ, Elif Öksüz; ‘’Erendiz Atasü’nünü ‘Dağın Öteki Yüzü’ Romanında Ötekinin Kişi Düzlemindeki Yansımaları’’, Motif Akademi Halk Bilim Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2018, s. 321-335 : Yazar, “dağ” ve “öteki yüzü” kavramlarından yola çıkarak, kişiliklerdeki ve durumlardaki zıtlıkları tartışıyor.

 

NAZLIPINAR SUBAŞI, Muzaffer Derya; ‘’A Non-phallocentric Feminine Writing Practise in Virginia Woolf and Erendiz Atasü Through the ‘All-Encompassing Female Language’ İdil, 2017, cilt 6, sayı 33, s. 1443-59

 

NAZLIPINAR SUBAŞI, Muzaffer Derya;  ‘’Woolf ve Atasü’de Ataerkil Çıkmazların Beden-Bilinç Bütünlenmesiyle Yıkılması’’, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (12), s. 257-64, Ekim 2018

 

ŞAŞMAN KAYLI, Derya; ‘’Erendiz Atasü’nün Romanlarında Bedenin, Doğurganlığın ve Anneliğin İzini Sürmek’’,Fe Dergisi:Feminist Eleştiri 9(no 1), 2017, 27-36