AKADEMİK ÇALIŞMALAR

AKADEMİK ÇALIŞMALAR:

Sempozyum bildirileri:

Ahu PAKÖZ ve Çiçek COŞKUN, "Erendiz Atasü Romanlarında Şehir ve Kadın" 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 209-222
Alev ÖNDER,"Gençliğin O Yakıcı Mevsimi' nde Kadın Karakterlerin Özgürlük ve Bütünlük Arayışları", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul , 24-25 mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 237-254
Alev ÖNDER,"Kızıl Kale Adlı Öykü Kitabında Toplumsal Cinsiyet": "Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarında Bilgi Birilimi ve Politika", Uluslararası semp. , ODTU, 9-12 Ekim 2015: Öykülerdeki, toplumsal cinsiyetçiliği eleştiren imgelerin incelenmesi: ODTÜ, 9-10 Ekim 2015
Ayşegül YÜKSEL, "Erendiz Atasü: Karşıtların Gerilimi Üstünden Edebiyat Üretmek", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012: Yazarın edebiyatını "karşıt uçların arasındaki gerilim"den yarattığını açıklayan bildiri, metinlerdeki izleğe ve karakterlere hem "yakın bakış'la hem "uzak bakış"la yaklaşılmasının üzerinde duruyor. Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 39-49
Çimen GÜNAY, "Cumhuriyete Feminist Bir Bakış", Türk Kadın Roman ve Öykü Yazarları Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 8-10 Nisan 1999 (Bkz: DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ üstüne çalışmalar, Çimen Günay)
Çimen GÜNAY-ERKOL,"Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı'nda Tarih ve Erkeklik": 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 133-144
Dilek DİRENÇ, "Kuşaklar ve Kültürler Arasında:Kadın Belleğinin Araştırılması"(İng. ),(" Between Generations Across Cultures: Exploring Female Memory"), The International Fiction Review, 29(1-2), s. 62-68, 2002:, Ayla Kutlu, Erendiz Atasü ve Amerikalı yazarlar Eudora Welty ve Katherine Anne Porter’ın yapıtlarının kadınların öznel tarihine yaklaşımları açısından karşılaştırılması
Dilek DİRENÇ, "Yürekli Yaratıcılığın Büyük ve Istıraplı Mücadelesi": 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012: Gençliğin O Yakıcı mevsimi ve Güneş Saygılı'nın. . . romanlarında baş kişilerin yazara dönüşme süreçleri inceleniyor. Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 83-104
Dilek DOLTAŞ, "Tarihi, Kurmacayı ve Kuramı Uzlaştırabilmek: Dağın Öteki Yüzü için Estetik Bir Okuma"(İng. ) ("Making History, Fiction and Theory Reconcile: An 'Aesthetic Reading' of The Other Side of The Mountain", PALA Centential Conference on 'New Pasts, Old Futures', Bern University, April 1998
Esen KARA ve Fulya İÇÖZ, "Anlamın Kenarındaki Çığlık: Erendiz Atasü'nün Eserlerinde Bastırılmış Kadın Sesleri" , 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, 24-25 mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 255-256
EZGİ BİLGE GÜMÜŞ: ‘Baharat Ülkesinin Hazin Tarihi’’, Odak Yazar: Erendiz Atasü (II), www. sabitfikir.com
Fatih SAKALLI, "Erendiz Atasü’den Bir Durum Hikayesi: Kısa Bir Üzüntü", Karadeniz sosyal Bilimler Dergisi (Giresun Üniversitesi), Sonbahar, 2016, s. 89-98 ; Yaşayan Hikayemiz, ed. Necati Tonga, Kesit Yayınları,İst. , 2016
Funda Başak DÖRSCHEL, "Bir Şehir Ölürken: Kan Kokusu'nda Hafıza ve Mekan" 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012: Atasü'nün Kan Kokusu adlı öyküsündeki Ankara şehrine yaklaşımın, Walter Benjamin'in Pasajlar'ındaki Paris izleğiyle karşılaştırılması. Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 223-236
Günseli Sönmez İŞÇİ, "Erendiz Atasü Edebiyatında Yabancılaşma": 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012: Açıkoturumlar Çağı ve Güneş Saygılı. . . romanlarındaki yabancılaşma izlekleri ve yabancılaştırıcı edebi ögeler üstünde inceleme, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, ist. Temmuz 2014, s. 116-132
Gürsel AYTAÇ, "Erendiz Atasü örneğinde Eleştirel Deneme", Bursa Edebiyat Günleri, Nisan 2004
K. Semra EREN, "Erendiz Atasü'nün Romanlarında Zaman ve Uzama Bakış", 8. Bursa Edebiyat Günleri, Mart 2003
K. Semra EREN, Bknz= Öykü ve Deneme Kitapları Üstüne Çalışmalar: Türkiyat Enstitüsü Uluslararası Sempozyumu, İStanbul, 2004
K. Semra EREN, "Açıkoturumlar çağı'nda Uzamlar", Dil, Yazın, Deyiş bilim Uluslararası Sempozyumu, Süleyman Demirel üniversitesi, (Isparta), 1 Haziran 2006: Romanın kurgusuna, küreselleşme açısından etkili mekanların yerleştirilmesinin incelenmesi
Nafize Sibel GÜZEL, "Yirminci Yüzyılda Türk Toplumunun Yaşadığı Travmaları Açık oturumlar Çağı Karakterleriyle Okumak", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 145-157
Nazmi AĞIL, "Taş Üstünme Gül Oyması", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 Mayıs 2012: "Taş Üstüne Gül Oyması" öyküsünün "ekphrasis" (sanat yapıtını sözlü/yazılı dille betimleme) geleneği içinde irdelenmesi ve öykü yazarının sanata bir emek süreci olarak yaklaştığının vurgulanması, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 105-115
Nazan AKSOY, "Erendiz Atasü Romanlarında Feminist Kurgu", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 50-64
Nevin Yıldırım KOYUNCU, "Bilincin Aklına Beden Düşünce: Bedende Yeşeren Bilinç", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012: Gençliğin O Yakıcı Mevsimi ve Bir Yaşdönümü Rüyası üstüne, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 169-194
· Nurtaç ERGÜN, ‘’Erendiz Atasü’nün Kadın Yazar ve Kadın Edebiyatı Üzerine Fikirleri’’, ‘’Tarihi Değiştiren, Dönüştüren Kadınlar’’,ed. Alev Karaduman, Gonca Gökalp Alpaslan, Pelin Şahin Tekinalp, Meltem Etki, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ankara, Mayıs 2016, s. 77-92

Oya Batum MENTEŞE, "Kültürün Tarihi, Tarih Kültürü" (İng. ) ("The History of Culture, The Culture of History"), Proceedings of the Second Cultural Studies Seminar, s. 45-53, Ege Üniversitesi, İzmir, 1997: DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ’nün ve Pat Barker’ın REGENERATION adlı romanının tarihe yaklaşımları açısından karşılaştırılmaları
Oya Batum MENTEŞE, "Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı'ndan Geriye bir Bakış: Erendiz Atasü Romancılığı", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 Mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 64-82
Serbar Sevgi ARPA ve Erdem TAZEGÜL, "Gençliğin O Yakıcı Mevsiminde Bir Özne Olarak Kadın Bedeni": 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul , 24-25 mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 195-204
Sevda ÇALIŞKAN, "Bir Somutlama Ustası: Erendiz Atasü", Türk Kadın Roman ve Öykü Yazarları Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 8-10 Nisan 1999; Varlık, 1159, s. 34-38, Nisan 2004: KADINLAR da VARDIR, LANETLİLER, DULLARA YAS YAKIŞIR, ONUNLA GÜZELDİM, TAŞ ÜSTÜNE GÜL OYMASI ve UÇU öykü kitaplarında ve DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ' nde düşünsel sorunsalın imge ve simgelerle ifade edilişinin incelenmesi
Sibel İzmirli, "Suicide in The Other Side of the Mountain and Mrs. Dolloway, ", 5. IDEA Conference, Atılım Universitesi, Ankara, 24-26 Nisan 2010
Tülay AKKOYUN, "Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı Romanında Distopik Ögeler": 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 Mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s158-168, Ütopya/Diztopya, Kurgu Yayınları, Ankara, 2016
Derya Subaşı, ‘’Woolf ve Atasü’de Ataerkil Çıkmazların Beden-Bilinç Bütünlenmesiyle Yıkılması’’, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (12),s 257-64, Ekim 2018
Tezler ve Seminerler:

Alev ÖNDER, "Erendiz Atasü'nün Eserlerinde Kadın", Çukurova Üniversitesi, Türk Dili ve edebiyatı Bölümü, doktora tezi (Tez danışmanı: Bedri Aydoğan): Yazarın eserlerinin ve kadın karakterlerinin Türk ve dünya kadın hareketleri, feminist teori, Türk edebiyatı, otobiyografik unsurlar , ve yarattığı kadın söylemi bağlamında, toplumsal cinsiyet hiyerarşisine karşı olan eleştirel tutumunun da vurgulanarak incelenmesi.
Ayşegül GÜNGÖR (tez yöneticisi: Gürsel AYTAÇ), "Erendiz Atasü'nün 'Dağın Öteki Yüzü' Romanında Yer Alan Eleştiriler", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Şubat 1997
Banu YÖRÜK, "An Analysis of Lacanian Concept in A. S. Byatt's Possessions and Erendiz Atasü's Dağın Öteki Yüzü", (Yüksek Lisans Tezi, tez Yön. Prof. Veysel Kılıç), İstanbul Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
Bilge ZİLELİ (seminer yöneticisi: Sevda ÇALIŞKAN), "Bir Kadının Keşfi"(İng. ) ("A Woman's Discovery"), ODTÜ, 9 Ocak 2001
Buket ŞAFAK, (tez yöneticisi: Bilge CİLASUN), "Erendiz Atasü'nün Öykülerinde Kadın Teması", Hacettepe Üniversitesi, 1999
Cumhur Yılmaz MADRAN (seminer yöneticisi: Sevda ÇALIŞKAN), "Geriye Bakışta Tarih: 'Dağın Öteki Yüzü'nde Kadın Bakış Açısı") (İng. ) ("History with Hindsight: A Feminine Perspective in 'The Other Side of The Mountain' "), ODTÜ, Şubat 2001
Deniz BAŞKAYA, "An Analysis of Cultural and Linguistic Transfer in the Translation of Dağın Öteki Yüzü" (Yüksek Lisans Tezi) İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
Derya SUBAŞI, ‘’The De(con)struction of The Man-Made Language and Ideology Through Female Sexuality and Textuality in the Novels of Virginia Woolf and Erendiz Atasü’’, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, doktora tezi (Tez danışmanı: Prof. Dr. Günseli İşçi), Kasım 2016
Filiz AK (tez yöneticisi:Oya ÇİTÇİ)," 1980 sonrası Türk Romanında Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset": Erendiz ATASÜ, Oya BAYDAR ve Ayla KUTLU'nun romanları üstüne çalışma, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 2005
Hüseyin ARAK (tez yöneticisi: Gürsel AYTAÇ), "Çağdaş Alman ve Türk Romancılarının Eleştiri Yazıları: Hermann Hesse, Thomas Mann, Selim İleri, Erendiz Atasü", Erciyes Üniversitesi, 2001
Karin SCHWEISSGUT, FREMDHEİTSERFAHRUNGEN, Verlag Otto Harrassowitz, Wiesbaden 2006: Yazar, Berlin Frei Üniversitat Türkoloji bölümüne doktora tezi olarak sunduğu yapıtında , günümüz Türk kadın yazarlarının altısının (Ayla Kutlu, İnci Aral, Latife Tekin, Erendiz Atasü, Aslı Erdoğan ve Nevra Bucak) 1980 -2000 arasında yayımladıkları kimi hikaye ve romanlarından yola çıkarak, yabancılaşma kavramını inceliyor. Yabancılaşmanın toplumsal ve kültürel yabancılaşma olarak sınıflandırılabileceğini ileri süren yazar, kültürel yabancılaşmayı Erendiz Atasü’nün Bir Tren Yolculuğu ve Yabancı Bir Göğün Altında öykülerinden yola çıkarak tartışıyor.
Kezban SUNOĞLU, "Erendiz Atasü, Hayatı, Eserler, Sanatı", (Yüksek Lisans Tezi) Konya Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Maria SIAKALLI, "Three Generations of Turkish Women Through the Literature of Three Turkish Novelists: Duygu Asena, Erendiz Atasü, Elif Şafak" (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Bilgi üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Mine ÖZYURT (seminer yöneticisi: Sevda ÇALIŞKAN), "Peçeyi Kaldırmak: Erendiz Atasü’nün 'Dağın Öteki Yüzü' Adlı Yapıtı Üstüne Bir İnceleme"(İng. ) ("Unveiling the Veil: A Study on Erendiz Atasü's 'The Other Side of The Mountain' "), ODTÜ, Aralık 2000; "Unveiling the Veiled Self", Edebiyat, Vol 13, No 2, s. 199-209, 2003
Nil KORKUT (seminer yöneticisi: Sevda ÇALIŞKAN), " 'Dağın Öteki Yüzü'nde Bir İzlek Olarak Kadınlarda Bedensel Yabancılaşma" (İng. ) (" Woman's Bodily Alienation as a Theme in 'The Other Side of The Mountain' "),ODTÜ, 31 Ocak, 2001
Selçuk TATAR, "Feminist Distopyalarda Mekan ve Zaman" (tez yöneticisi Dilek Direnç), Ege Üniversitesi Yabancı Dil ve Edebiyatlar bölümü, Yüksek Lisans tezi, 2015: Karşılaştırmalı edebiyat çalışması olan tezde, üç distopik roman, Merge Piercy'nin Zamanın Kıyısındaki Kadın, Doris Lessing'in Hayatta Kalma Güncesi, ve Erendiz Atasü'nün Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı, mekan/zaman/özgürlük ilişkileri bağlamında inceleniyor.
Selen AKTARİ (seminer yöneticisi: Sevda ÇALIŞKAN), "Otobiyografik Bir Roman Olarak 'Dağın Öteki Yüzü' " (İng. ) (" 'The Other Side of The Mountain' As An Autobiographical Novel") , ODTÜ, 2 Nisan 2001
Serbar Sevgi ARPA, "Gençliği O Yakıcı Mevsiminde Bir Özne Olarak Kadın" (Yüksek Lisans Tezi, Tez yöneticisi, Prof. Ayaydın Cebe), Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul Mayıs 2012
Tuba PALABIYIK (tez yöneticisi: Şerif AKTAŞ), "Erendiz Atasü'nün Hikayelerinde Kadın ve Problemleri", Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara 2003: Atasü'nün öykücülüğü üstünde genel bir değerlendirme ile başlayan tez, öykü kahramanı kadınları ve işlenişlerini aşağıdaki perspektiflerden ayrıntılı ve kapsamlı biçimde incelemektedir: Sosyal ve cinsel kimlik arayışında; siyasi düşünce ve olaylar karşısında; toplum ve erkek baskısı karşısında; aşk arayışında; anne olarak.

Makaleler

Derya ŞAŞMAN KAYLI, ‘’Erendiz Atasü’nün Romanlarında Bedenin, Doğurganlığın ve Anneliğin İzini Sürmek’’,Fe Dergisi:Feminist Eleştiri 9(no 1), 2017, 27-36; http://cins. ankara. edu. tr/17_3. pdf
Derya Nazlıpınar SUBAŞI, ‘’A Non-phallocentric Feminine Writing Practise in Virginia Woolf and Erendiz Atasü Through the ‘All-Encompassing Female Language’ İdil, 2017, cilt altı, sayı 33, s. 1443-59; http://www. idildergisi. com/arsiv. php?=110
· Derya Subaşı, ‘’Woolf ve Atasü’de Ataerkil Çıkmazların Beden-Bilinç Bütünlenmesiyle Yıkılması’’, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (12),s 257-64, Ekim 2018