Açık Oturumlar Çağı üstüne

Açık Oturumlar Çağı üstüne

Ayla KUTLU, "Açıkoturumlar çağı", Cumhuriyet Kitap, 845, s. 3, 27 Nisan 2006: Romanı küreselleşmenin bir eleştirisi olarak yorumlayan bir inceleme.
Çiğdem ÜLKER, " Açıkoturumlar çağı", Edebiyat ve Eleştiri, 86-87, s. 20-23, Haziran 2006: Romanın içeriğindeki ilaç sorunu, küreselleşmeci aydınların deşifre edilmesi, günümüzdeki gerçeğin sanallaşması gibi temaların ışığında incelenmesi
Duru OKAY, "Küresel İnsan", Remzi Kitabevi Kitap gazetesi, 2, s. 6, şubat 2006: Romana küreselleşme eleştirisi bakış açısıyla yaklaşım
Dürrin TUNÇ; "Açıkoturumların açıkta bıraktığı", Picus, Ocak 2006: Yazarla Roman Üstüne Söyleşi
Günseli Sönmez İŞÇİ, "Açıkoturumlar Çağında Yabancılaşanlar", Varlık, 112479, s. 35-42, Aralık, 2008: Romanın modernist edebiyatın bir örneği olarak irdelenmesi. Yapıtı organik bütünlüğü sağlayan üç temel motif açısından inceleyen Günseli İşçi, bu motifleri, "Doğunun gölgesi", "duyarlık kaybı", " şeylerin göründüğünden farklı olabilmeleri" olarak belirliyor, yazarın bu üç temel motifi kurguya ve kişilerin iç dünyalarına nasıl yerleştirdiğini tartışıyor. Romanın okura bir ayna tuttuğunu ve onu "Neden? Nasıl? Burası neresi? Ben yurttaş olarak kimim?" soruları üstüne düşünmeye sevk ettiğini ileri sürüyor
Günseli Sönmez İŞÇİ, "Erendiz Atasü Edebiyatında Yabancılaşma": Bkz Akademik Çalışmalar Bölümü
Faik ATAÇ,"Kadın Duyarlılığını Edebiyatımıza Kazandıran Yazar: Erendiz Atasü", Hedef Sağlık,7(25),s. 30-32, Haziran 2006
İnci ARAL. "Doğunun Gölgesi", Radikal Kitap, 253, s. 10-11, 20 Ocak 2006: Roman üstüne inceleme
K. Semra EREN, "Bu Roman Çok Tartışılmalı, Açıkoturumlara Konu Olmalı",Cumhuriyet Kitap, 832, s. 5-6, 26 Ocak 2006: Roman üstüne inceleme
K. Semra EREN, "Erendiz Atasü'de Dil ve Biçem: Açıkoturumlar Çağı",4. Didim Uluslararası Sanat Edebiyat Günleri, 17-18 Ağustos 2007; Akköy Kültür-Sanat-Edebiyat Dergisi, 8(44)s. 14-16, Eylül-Ekim 2007
Nafize Sibel GÜZEL, "Yirminci Yüzyılda Türk Toplumunun Yaşadığı Travmaları Açık oturumlar Çağı Karakterleriyle Okumak":Bkz. Akademik çalışmalar bölümü
Oya Batum MENTEŞE, "Erendiz Atasü ve Açıkoturumlar çağı", Varlık, 1182, s. 57-60, Mart 2006: Romanın kurgusunun ve tarihsel-toplumsal içeriğinin irdelenmesi
Pınar HİSAR, " Erendiz Atasü'yle Söyleşi", Edebiyat ve Eleştiri, 86-87, s. 14-19, Haziran 2006: Yazarla yapılı üstüne konuşma
Tolga MERİÇ, "Açıkoturumlar Çağı"; Caretta,5(6), s. 84-87, Mart 2006
Şahin YILDIRIM, ‘’Bir Türkiye Panoraması Çizmek İstedim. ’’, Cumhuriyet Kitap, 832, s. 4-5, 26 Ocak, 2006: Roman üstüne yazarla mülakat
Şahin YILDIRIM, "Erendiz Atasü ile Söyleşi", Virgül, 94, s. 28-29, Nisan 2006