Açık Oturumlar Çağı üstüne

Açık Oturumlar Çağı üstüne:

 

ARAL, İnci; "Doğunun Gölgesi", Radikal Kitap, 253, s. 10-11, 20 Ocak 2006: Roman üstüne inceleme

 

ATAÇ, Faik; "Kadın Duyarlılığını Edebiyatımıza Kazandıran Yazar: Erendiz Atasü", Hedef Sağlık,7(25),s. 30-32, Haziran 2006

 

EREN, Kamuran Semra; "Bu Roman Çok Tartışılmalı, Açıkoturumlara Konu Olmalı",Cumhuriyet Kitap, 832, s. 5-6, 26 Ocak 2006: Roman üstüne inceleme

 

EREN, Kamuran Semra; "Erendiz Atasü'de Dil ve Biçem: Açıkoturumlar Çağı",4. Didim Uluslararası Sanat Edebiyat Günleri, 17-18 Ağustos 2007; Akköy Kültür-Sanat-Edebiyat Dergisi, 8(44)s. 14-16, Eylül-Ekim 2007

 

GÜZEL, Nafize Sibel; "Yirminci Yüzyılda Türk Toplumunun Yaşadığı Travmaları Açık oturumlar Çağı Karakterleriyle Okumak", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, İst. Temmuz 2014, s. 145-157 (Bknz. Akademik Çalışmalar)

 

Hedef Sağlık, ‘’Kadın Duyarlığını Edebiyatımıza Kazandıran Yazar :Erendiz Atasü’’, Hedef Sağlık, Yıl 7,  sayı 25; Haziran 2006 : Açık Oturumlar Çağı üstüne söyleşi

 

HİSAR, Pınar; " Erendiz Atasü'yle Söyleşi", Edebiyat ve Eleştiri, 86-87, s. 14-19, Haziran 2006: Yazarla yapılı üstüne konuşma

 

İŞÇİ, Günseli Sönmez; "Açıkoturumlar Çağında Yabancılaşanlar", Varlık, 112479, s. 35-42, Aralık, 2008: Romanın modernist edebiyatın bir örneği olarak irdelenmesi. Yapıtı organik bütünlüğü sağlayan üç temel motif açısından inceleyen Günseli İşçi, bu motifleri, "Doğunun gölgesi", "duyarlık kaybı", " şeylerin göründüğünden farklı olabilmeleri" olarak belirliyor, yazarın bu üç temel motifi kurguya ve kişilerin iç dünyalarına nasıl yerleştirdiğini tartışıyor. Romanın okura bir ayna tuttuğunu ve onu "Neden? Nasıl? Burası neresi? Ben yurttaş olarak kimim?" soruları üstüne düşünmeye sevk ettiğini ileri sürüyor.

 

İŞÇİ, Günseli Sönmez; "Erendiz Atasü Edebiyatında Yabancılaşma", 2. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul 24-25 mayıs 2012: “Açıkoturumlar Çağı” ve “Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı” romanlarındaki yabancılaşma izlekleri ve yabancılaştırıcı edebi ögeler üstünde inceleme, Erendiz Atasü Edebiyatı, yayına hazırlayan Günseli İşçi, Can yayınları, ist. Temmuz 2014, s. 116-132 (Bknz. Akademik Çalışmalar)

 

KUTLU, Ayla; "Açıkoturumlar çağı", Cumhuriyet Kitap, 845, s. 3, 27 Nisan 2006: Romanı küreselleşmenin bir eleştirisi olarak yorumlayan bir inceleme.

 

MENTEŞE, Oya Batum; "Erendiz Atasü ve Açıkoturumlar çağı", Varlık, 1182, s. 57-60, Mart 2006: Romanın kurgusunun ve tarihsel-toplumsal içeriğinin irdelenmesi

 

MERİÇ, Tolga; "Açıkoturumlar Çağı"; Caretta,5(6), s. 84-87, Mart 2006

 

OKAY, Duru; "Küresel İnsan", Remzi Kitabevi Kitap gazetesi, 2, s. 6, şubat 2006: Romana küreselleşme eleştirisi bakış açısıyla yaklaşım

 

TUNÇ, Dürrin; "Açıkoturumların açıkta bıraktığı", Picus, Ocak 2006: Yazarla Roman Üstüne Söyleşi

 

ÜLKER, Çiğdem; " Açıkoturumlar çağı", Edebiyat ve Eleştiri, 86-87, s. 20-23, Haziran 2006: Romanın içeriğindeki ilaç sorunu, küreselleşmeci aydınların deşifre edilmesi, günümüzdeki gerçeğin sanallaşması gibi temaların ışığında incelenmesi

 

YILDIRIM, Şahin; ‘’Bir Türkiye Panoraması Çizmek İstedim. ’’, Cumhuriyet Kitap, 832, s. 4-5, 26 Ocak, 2006: Roman üstüne yazarla mülakat

 

YILDIRIM, Şahin; "Erendiz Atasü ile Söyleşi", Virgül, 94, s. 28-29, Nisan 2006