• Zeynep ALYE, "Erendiz Atas", Yz Yze Edebiyat, Bilgi Yaynevi, Nisan 2001


  • Zeynep ALYE, "Erendiz Atas",4. Didim Uluslararas Sanat Edebiyat Gnleri, 17-18 Austos 2007: Akky Kltr-Sanat-Edebiyat Dergisi, 8(44), s. 7-10, Eyll-Ekim 2007


  • Feridun ANDA, "Erendiz Atas: Edebiyat Bir Ayrntlar Sanatdr", www.yenisayfa.com; Edebiyatmzn Kadnlar I, s.125-145, Dnya Kitaplar, Mart 2004: Yazarla yaam ve yapt stne kapsaml sylei.


  • Erendiz ATAS, "Sradan Bir Kadn", Broy, 55-56, s. 4-5, Mays-Haziran 1990; Kadnlm, Yazarlm, Yurdum, Bilgi Yaynevi, Ekim 2001


  • Erendiz ATAS, "Yazarlmn Hikayesi", Gndoan Edebiyat, 4, s. 21-25, Gz 1992; Kadnlm, Yazarlm, Yurdum, Bilgi Yaynevi, Ankara, Ekim 2001


  • Erendiz ATAS,"Dan teki Yzndeki Bursa", Bursada Yaam, Temmuz 2000, s. 30-35


  • Ik KANSU, "Szcklerin Eczacs", Cumhuriyet Dergi, 690, s. 4-5, 13 Haziran 1999; ocuklua Yolculuk (yksel rportajlar), Bilgi Yaynevi, Mays 2002


  • Esma YTOLU, Trk Kadnlarnn Hikayesi (Met Eigen Ogen: Verhalen van Turkse Vrouwen) (Hollandaca), s.20-21, Bosch en Keunning N.V. Baarn, Amsterdam, 1983


  • ahin YILDIRIM, "Erendiz Atas ile Sylei", Agora, 36, s.63-70, Nisan 2004
tasarým ve uygulama: tl Biortam.com
Erendiz Atasü'nün Özgeçmiþi Erendiz Atasü'nün Yapýtlarý Erendiz Atasü'nün Türkçe Antolojilerde Yer Alan Yapýtlarý Erendiz Atasü'nün Çevrilmiþ Yapýtlarý Erendiz Atasü'nün Yapýtlarý Üstüne Çalýþmalar Erendiz Atasü'yle Yapýlan Röportajlar Erendiz Atasü'nün Özyaþamsal Çalýþmalarý Erendiz Atasü'nün Kadýn Edebiyatý Konusundaki Görüþleri Ýletiþim Ana Sayfa